Czwarty dzień Tygodnia Edukacji Globalnej starsze klasy rozpoczęły od wizyty w wojsku

​Obronność jest istotnym elementem funkcjonowania każdego państwa, dlatego czwarty dzień Tygodnia Edukacji Globalnej starsze klasy rozpoczęły od wizyty w wojsku. Oprócz otrzymania informacji o specyfice pracy żołnierza uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą misjom wojsk polskich w Afganistanie, Iraku, Czadzie, Kosowie.

 

 

 

 

Widzieli mundury przydatne w odmiennym klimacie i stroje mieszkańców tamtych państw. Przedstawiona prezentacja przybliżyła kulturę, historię i aspekty życia codziennego w Afganistanie i Iraku. W sali weterana, czytając informacje o żołnierzach poległych, mogli sobie uzmysłowić bliskość i realizm konfliktów dziejących się na świecie.
​Podczas zajęć warsztatowych w szkole uczniowie obejrzeli film Pozorne piękno malezyjskiej wody, który mówił o łamaniu praw człowieka i statusie bezpaństwowców ludzi mieszkających od pokoleń na łodziach u wybrzeży Malezji. Później zadaniem uczniów było wcielenie się w narzuconą im losowo rolę dziecka z różnych regionów świata. Reprezentowali różne narodowości i wyznania. Odmienny był ich status finansowy i możliwości rozwoju. Musieli sobie wyobrazić, że budzą się jako nędzarz z Bangladeszu, mieszkaniec wielkiego miasta wielkiej Brytanii, uchodźca w obozie tymczasowym, gimnazjalista z Polski czy dziecięcy robotnik nielegalnej kopalni rud tantalu w Demokratycznej Republice Konga. Dzieci stawiały sobie pytania, na co może pozwolić sobie jego rodzina w symulowanej nowej sytuacji, jakie ma dzieciństwo i jaka będzie przyszłość…

Również dzisiaj w naszej szkole przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną pod nazwą Akcja (krytyczna) Edukacja. Jest to jedno z kilku corocznych działań realizowanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Uczniowie klas 0-III aktywnie uczestniczyli w lekcji Tożsamość – kim jestem ja i kim są moi rówieśnicy i rówieśniczki? Celem zajęć było poznanie planety Ziemi i jej mieszkańców oraz zrozumienie, że świat jest wspólny i należy do wszystkich ludzi.

Ponadto uczniowie zastanawiali się nad tym, kim są, jakie jest ich miejsce na Ziemi, co ich odróżnia od innych ludzi, a w czym są podobni. Wysłuchali bajki pt. Kim jestem, która uświadomiła im, że świat jest wielki i różnorodny i każdy ma w nim swoje miejsce. Poznali historię Muluken z Etiopii oraz Saszy z Rosji i zrozumieli, że mieszkańcy świata w wielu rzeczach są do siebie podobni, choć ich codzienność wygląda trochę inaczej. Praca z globusem i google maps uświadomiła maluchom, jak wielki jest świat, ale również zachęciła do jego poznawania i zwiedzania.

Zakończeniem akcji będzie sprzedaż gadżetów ze sklepiku PAH: opasek i ołówków, w celu niesienia pomocy humanitarnej na świecie.

Ewa Kisyk


Aktualności

Powiązane artykuły