Podsumowanie tygodnia edukacji globalnej  w Szkole Podstawowej w Pogorzeli – Przyszłość świata zależy od nas

Na podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej podobnie jak w roku poprzednim zaprosiliśmy wszystkie szkoły  z gminy Gołdap. Swoim udziałem zaszczyciły nas następujące zespoły: Szkoła Podstawowa w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Boćwince, Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Jabłońskich, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi i Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi.

 

 

 

 

Dzień rozpoczęliśmy krótkim wprowadzeniem na temat idei edukacji globalnej i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Następnie zespoły z zaproszonych szkół przedstawiły swoją wizję przyszłości. Dowolność formy i tematyki zaowocowała różnorodnością występów. Także zaprezentowane rokowania dla świata miały różne barwy. Wszyscy nasi goście spisali się wyśmienicie, występy były interesujące pod względem treści i walorów artystycznych. Bardzo dziękujemy!

Kolejnym elementem dnia była prezentacja wizji przyszłości przygotowana przez oddziały Szkoły Podstawowej w Pogorzeli. Wszystkie klasy  – także najmłodsza klasy 0 – wykonały makiety obrazujące Pogorzel przyszłości ze wskazaniem realizacji kilku celów zrównoważonego rozwoju. Prace zachwycały starannością i drobiazgowością, przemyśleniem tematu i troską o świat.

Blok warsztatowy warsztatowy podzielony został na 3 części. Pierwszą poprowadził nasz gość – pani Magdalena Lewkowicz – wspaniały pedagog, ambasador Muzeum Polin w Warszawie oraz wicestarosta Mrągowa. Zajęcia przebiegały pod hasłem Przeszłość – My – Przyszłość. Dzieci poznały wynalazki świata z przeszłości, rozmawiały o sposobach zachowania pamięci o przeszłości, o tym, co same chciałyby zostawić po sobie. Obejrzały m.in. film rysunkowy dobitnie pokazujący konsekwencje ingerencji człowieka w świat natury. Emocjonujące spotkanie z panią Magdą skończyło się wykonaniem kapsuły czasu – myśli przeznaczone dla kolejnego pokolenia zostały przelane na papier, umieszczone w szczelnym naczyniu i zakopane przed szkołą.

W drugiej części warsztatów zespoły wyobraziły sobie podróż do zupełnie nowego lądu, na którym miały założyć państwo od podstaw. Na początku podróży otrzymały karty potrzeb i zachcianek, ale niebezpieczeństwa podróży wymagały rezygnacji z kolejnych kart – musiały decydować, co wyrzucić za burtę. Później odwiedził je gość – pani dyrektor jako Indianka. Zespoły mogły  dowiedzieć się czegoś o najbardziej indiańskim państwie Ameryki Południowej – o Boliwii. Na koniec drugiej części warsztatowej miały okazję poczuć ograniczenia, jakich doświadczają osoby niepiśmienne.

Ostatnia część warsztatów polegała na wykonaniu trzech zadań: należało zrobić lalkę z otrzymanych materiałów, zaprojektować etniczny wzór tkaniny oraz przygotować posiłek z dostępnych produktów. Przy okazji dzieci dowiedziały się, skąd pochodzą niektóre owoce, warzywa. Wszystkie zespoły wykonały swoje zadania świetnie. Zaprojektowane tkaniny zostały upięte i stworzyły nowy strój gościa – Indianki. Pomysłowość w tworzeniu lalek i dań była zaskakująca.

Przerywnikiem dnia była nauka boliwijskiego tańca. Na zakończenie odbyło się wspólne sadzenie pamiątkowego drzewa.

Mamy nadzieję, że dzień spędzony w Szkole Podstawowej w Pogorzeli był przyjemny, wartościowy, dostarczył wrażeń i skłonił do refleksji nad przyszłością świata.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uczniów i uatrakcyjnienie tym samym dzisiejszego podsumowania TEG.

 


Aktualności

Powiązane artykuły