4. dzień Tygodnia Edukacji Globalnej w SP w Pogorzeli

Dzisiaj zajęliśmy się omówieniem 3 celów: cel 16 Pokój sprawiedliwość i silne instytucje, cel 10 Mniej nierówności oraz cel 5 Równość płci. Zajęcia nie zaczęły się wesoło, byliśmy cicho, zadumani, zamyśleni i zasmuceni. Wojna na Ukrainie jest tak niedaleko, mogliśmy być razem w Unii Europejskiej, ale niestety Ukraina jest rozbita i toczą się na jej terenie walki, w których ciągle giną niewinni ludzie. Ginie młodzież, giną mężczyźni w wieku naszych ojców.

 

 

 

 

Pani dyrektor na początku zajęć zapoznała nas z reportażem z serii Efekt Domina, następnie zapytała nas, jakie mamy skojarzenia ze słowami „bohaterstwo” i „wolność”. Skojarzenia zapisywaliśmy na tablicy w formie map myśli. Odpowiadaliśmy na trudne pytania: czym jest walka o wolność dla bohaterów reportażu, który oglądaliśmy? Jaka jest cena wolności? Dlaczego ludzie decydują się ponieść najwyższy koszt za swoją wolność? Odpowiedzi nie były łatwe, gdyż wcześniej mieliśmy wcielić się w rolę dzieci żegnających swojego ojca wyruszającego na wojnę. Jedno jest pewne, jesteśmy szczęśliwi z powodu tego, gdzie żyjemy, jak żyjemy, gdzie się uczymy i z tego, że jesteśmy wolnymi obywatelami.

Następnie rozmawialiśmy o nierównościach, o wzmocnieniu inkluzywności społecznej, gospodarczej i politycznej wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.

 

Rozmawialiśmy o bardzo ważnym problemie nierówności płci na przykładzie Iranu, w którym dopiero od tego roku kobiety mogą uczestniczyć jako kibice w imprezach sportowych lub wyrobić sobie prawo jazdy i poruszać się samochodem.

Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju przyczyniła się do dokonania postępu w kwestii równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet na świecie. Osiągnięto między innymi równy dostęp dziewcząt i chłopców do edukacji na poziomie podstawowym, jednak nadal w każdej części świata kobiety i dziewczęta są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy. Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie.

Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych wzmocni zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom i całej ludzkości.

Dalsza część dnia przebiegała na wielkich przygotowaniach do piątkowego warsztatowego podsumowania TEG, do którego zaprosiliśmy wszystkie szkoły z gminy Gołdap. W wielkim podsumowaniu weźmie udział 8 szkół, czekamy na Was z niecierpliwością 🙂

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły