Z Urzędu Miejskiego: Preferencyjne pożyczki prośrodowiskowe

Przypominamy, że osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe planujące inwestycje obejmujące aspekty ochrony środowiska mogą skorzystać z preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek oferowanych w ramach programu „EWA plus”. Oprocentowanie wynosi tylko 2%,  a terminowi pożyczkobiorcy mogą liczyć na umorzenie 10% kredytu.

 

 

 

Program „EWA plus” wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jego budżet wynosi 20 milionów złotych. Celem programu jest wsparcie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska. Pożyczkę, na preferencyjnych warunkach, można otrzymać na: ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochronę wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Można ubiegać się o pieniądze na budowę źródeł energii odnawialnej na własne potrzeby, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów, budowę  lub modernizację instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, budowę systemów retencji wody, studni i ujęć wody, indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2% w skali roku. Maksymalny okres kredytowania to 5 lat. Można się ubiegać o umorzenie 10% pożyczki. Maksymalna kwota pożyczki to 300.000 złotych. Pożyczkobiorca nie mający możliwości odliczenia podatku VAT może we wniosku o pożyczkę uwzględniać koszty brutto. Wymagany wkład własny wynosi 10%. Niestety nie można łączyć pożyczki z innymi formami wsparcia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Portal Beneficjenta\Środki krajowe\Baza informacji o dofinansowaniu.


Aktualności

Powiązane artykuły