Możliwość pozyskania środków zewnętrznych, czyli Granty Wyszehradzkie

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – trwa nabór wniosków w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem konkursu jest wsparcie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy.

Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:
1. kultura i wspólna tożsamość,
2. edukacja i budowanie potencjału,
3. środowisko,
4. wartości demokratyczne, media,
5. polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne,
6. wymiany naukowe i współpraca badawcza,
7. rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka,
8. rozwój społeczny.

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4.

Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 6 tys. euro i od 6001 euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i osoby fizyczne, w szczególności organizacje pozarządowe, władze lokalne i gminne.

Najbliższy termin składania wniosków to 1 czerwca 2017 roku.

Szerzej: http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.

Powiązane artykuły