Nagrodzeni w konkursie Ekolider Warmii i Mazur

ekolider_127 października 2014 roku w Olsztynie odbyła się gala wręczania nagród w konkursie Eko-Lider Warmii i Mazur. Najwyższe wyróżnienia odebrało 9 osób, w tym Jaromir Krajewski – prezes Fundacji Puszczy Rominckiej i dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Głównym celem programu „Eko-Lider Warmii i Mazur” było promowanie działalności osób, podmiotów i instytucji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie przedsięwzięć rozwojowych i innowacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na konkurs zgłoszono prawie 70 kandydatów. Kapituła konkursu wybrała 9 liderów i 48 nominowanych w 9 kategoriach.

W kategorii „Organizacje pozarządowe” zwyciężył Jaromir Krajewski – założyciel Fundacji Puszczy Rominckiej, od lat aktywnie działający na rzecz ochrony przyrody i szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej połączonej z budową społeczeństwa obywatelskiego, pomysłodawca nowatorskich metod czynnej ochrony przyrody.

Z kolei w kategorii „Edukator” nominację otrzymała Anna Naruszewicz – starszy specjalista ds. edukacji w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej.


Aktualności

Powiązane artykuły