15 lat działań non-profit dla dobra wspólnego

lisy_1„Festiwal Nauki i Dziecięcej Radości” pod takim hasłem odbyła się uroczysta konferencja poświęcona 15-leciu Stowarzyszenia Edukator w Łomży. 24 października 2014 roku w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu spotkali się dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Byli także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa podlaskiego.

Pani Barbara Kuczałek-prezes Zarządu Stowarzyszenia zaprezentowała 15 lat działalności łomżyńskiego Edukatora na rzecz rozwoju edukacji i społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Uroczystość była także okazją do podziękowań pedagogom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za działania, które wydatnie przyczyniają się do rozwoju polskiej oświaty.

Po raz pierwszy w historii Edukatora wręczono medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lisach. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania medale z rąk wojewody i marszałka województwa podlaskiego otrzymali: Alina Chomyn, Stefania Urbańska i Irena Hukowicz.

Pozostali nauczyciele otrzymali nagrody dyrektora szkoły i prezesa zarządu Edukatora. Jest to forma wyróżnienia dla zaangażowanych, aktywnych nauczycieli, sumiennych, wzorowo wykonujących zadania, dbających o bezpieczeństwo uczniów, rzetelnie pracujących.

Rozpoczęliśmy trzeci rok szkolny w rodzinie placówek Edukatora. Nasza praca i osiągnięcia zmieniły radykalnie oblicze tej szkoły, a najważniejsze, że podejmowane działania przyniosły konkretne i wymierne efekty dydaktyczne i organizacyjne o czym świadczą m.in. przyznane medale, wyróżnienia i nagrody moim nauczycielom w Łomży.

Bogdan Chomyn


Aktualności

Powiązane artykuły