„Kino w trampkach – psychoedukacja poprzez film”

zabin_10„Kino w trampkach – psychoedukacja poprzez film”, taki tytuł nosi zakończone właśnie kolejne zadanie publiczne realizowane w tym roku przez Parafię Narodzenia NMP w Żabinie.

Program miał na celu pokazanie uzależnień w całej ich złożoności i przełamywanie stereotypów w postrzeganiu tych zjawisk przez dzieci i młodzież. W ramach proponowanych zajęć znalazły się projekcje filmowe w oparciu o filmy profilaktyczne, mające służyć nauczaniu dzieci i młodzieży wartości, poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu inteligencji emocjonalnej oraz warsztaty z zakresu problematyki uzależnień, nawiązujących do ważnych tematów zawartych w filmach.

Zorganizowany też został wyjazd edukacyjno-integracyjny w celu kształtowania postaw abstynenckich i zdrowego stylu życia dla 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz dorosłych opiekunów do Ogrodu Bajek w Kaletniku, Wioski Wesołych Wędrowców w Ośrodku „Maniówka” w Nowej Wsi oraz Cinema Lumiere w Suwałkach na profesjonalny seans filmowy.

Realizacja działań była możliwa dzięki współfinansowaniu zadania przez Urząd Gminy w Baniach Mazurskich.


Aktualności

Powiązane artykuły