Pożyczki dla przedsiębiorców

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi podpisała 18.11.2013 roku Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako Działalnie I.2 –Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”.

W związku z powyższym Fundacja jako Pośrednik Finansowy ogłasza, że od 10 stycznia 2014 roku rozpoczyna rozpatrywanie składanych wniosków na pożyczki dla przedsiębiorców.

Przyjmowanie wniosków pożyczkowych odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków z przyznanej Pożyczki Globalnej tj. 5 000 000,00 złotych.

Pożyczki udzielane będą na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Pożyczki w całym okresie nie są oprocentowane oraz za czynności związane z obsługą pożyczki Fundacja nie pobiera prowizji.

Więcej informacji oraz wniosek pożyczkowy wraz z załącznikami znajduje się na stronie Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi www.fwpr.org w zakładce PO Rozwój Polski Wschodniej.

Zapraszamy do składania wniosków pożyczkowych wszystkich małych i średnich przedsiębiorców z terenu Polski Wschodniej .

 

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 


Aktualności

Powiązane artykuły