Wiosenne działania

Od 12 lat na terenie Warmii i Mazur, pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, odbywała się cykliczna akcja Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur. W tym roku postanowiono zmienić formułę działań. Akcję nazwaliśmy „Wiosenne działania na Warmii i Mazurach” i będzie ona opierać się w dużej mierze na dążeniu do „oddania długu” jaki zaciągnęliśmy korzystając z zasobów środowiska naturalnego – powiedział Tadeusz Ratyński, I z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

W tym roku działania skupiły się na promowaniu zbiórki elektrośmieci i podejmowaniu inicjatyw na rzecz zachowania bioróżnorodności środowiska – akcji sadzenia lasu, tworzeniu nowych remiz śródpolnych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 już od kilku miesięcy systematycznie podejmowali działania związane z promowaniem zbiórki elektroodpadów. Podczas zajęć poznawali zagrożenia wynikające z wyrzucania tych odpadów na wysypiska, dowiadywali się jak prawidłowo powinno zagospodarowywać się te niebezpieczne odpady. Zdobytą wiedzę przenosili na plakaty i ulotki, które rozpowszechniali w szkole i na terenie miasta. W ramach działań na rzecz wzbogacania bioróżnorodności wzięli udział w akcji sadzenia drzew. Biorący udział w akcji uczniowie klasy IV b i VI b posadzili na terenie szkółki w Puszczy Rominckiej około 380 świerków. Gdy za kilka, kilkanaście lat będą przejeżdżać szlakiem rowerowym przez nasza puszczę, na pewno będą dumni widząc posadzone przez siebie drzewa.


Aktualności

Powiązane artykuły