Znamy laureatów konkursu plastycznego

zycie pod ziemia 008

zycie pod ziemia 008Znamy laureatów konkursu plastycznego „Życie pod ziemią” zorganizowanego przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.  

Jego celem było poznanie przez dzieci organizmów żyjących pod ziemią, zwrócenie ich uwagi na różnorodność życia w glebie oraz znaczenie gleby.

Na konkurs wpłynęły 43 prace plastyczne nadesłane przez 10 placówek oświatowych i wychowawczych powiatu gołdapskiego. Pięcioosobowa komisja konkursowa oceniła prace biorąc pod uwagę samodzielność wykonania, ujęcie tematu, estetykę prac i technikę wykonania.

Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Burba ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach, a drugie Daria Sienkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach. Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo: Julia Bagińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi, Agata Sawicka ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach i Katarzyna Ziętek ze Szkoły Podstawowej w Jabłońskich. Ponadto komisja przydzieliła osiem wyróżnień. Pełna lista laureatów oraz galeria nagrodzonych prac znajduje się na stronie internetowej Parku pod linkiem:

http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/aktualnosci-zycie_pod_ziemia_oczami_dzieci.html

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz artykuły plastyczne i szkolne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz książeczki edukacyjne przekazane przez Nadleśnictwo Gołdap. Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy! (an)

zycie pod ziemia 003

zycie pod ziemia 006

zycie pod ziemia 008


Aktualności

Powiązane artykuły