Zapraszamy na streetball

pilka streetball

pilka streetballREGULAMIN Turnieju Streetball „WAKACJE NA SPORTOWO”

 1. Warunki uczestnictwa.
  • Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa.
  • Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do drużyny.
   Organizator przewiduje liczbę nagród maksymalnie dla 4 osób w drużynie.
  • Turniej zostanie rozegrany w konwencji Streetball.
   Wszelkich formalności związanych z uczestnictwem drużyny w turnieju
   (wypełnienie druków, itp.) dopełnia w imieniu drużyny jej kapitan.
  • Kapitanowie są zobowiązani do podawania prawdziwych danych na
   formularzu zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.
  • Po zamknięciu rejestracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.
  • Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu,
   w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego
   uprzednio w formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana
   zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do
    

   gry.

  • Organizator główny Streetballa zastrzega sobie dyskwalifikację
   zawodników będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających.
    

    

 2. System rozgrywek.
  • Rozgrywki są prowadzone w kategorii OPEN (drużyny męskie, lub mieszane)
   Eliminacje – system brazylijski , bądź grupowy (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn) O
    

   podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie.
   Finały – system pucharowy.

  • Po eliminacjach mecze będą rozgrywane systemem pucharowym.
  • Zwycięzcy półfinałów, rozegrają finał , podczas gdy przegrani będą toczyli walkę o trzecie miejsce.
 3. Gra
  • Mecze Streetballa rozgrywane są na boiskach o wymiarach od 9×9 do 12x12m,
   na jeden kosz. Na boisku zaznaczona jest linia w odległości
   6,25 m. Każda gra musi rozpocząć się udziałem dwóch trzyosobowych
   drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju.
   Piłki rozgrzewkowe drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie
  • Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2
   zawodników.
  • O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje
   losowanie (rzut monetą).
  • Za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 punkt, zza linii 6,25 uzyskuje 2pkt.
  • Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 16 punktów lub trwa 8 minut.
  • W przypadku zakończenia 8-minutowego czasu gry i nie uzyskania przez
   którąś z drużyn 16 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez
    

   drużyny w czasie 8 minut. W przypadku remisu po 8 minutach zarządzana jest dogrywka do

   zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza(złoty kosz).
   O posiadaniu piłki w dogrywce decyduje losowanie (rzut monetą).

  • Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Jest ona zobowiązana w całości do wyjścia poza obręb pola 6,25 m odkosza. Drużyna broniąca powinna

   znajdować się wtedy w całości w obrębie pola 6,25 m. Taka sama zasada obowiązuje także w

   przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po niecelnym rzucie przeciwnika, itp.

  • Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna jest atakująca – rozpoczyna akcję spoza 6.25 m.
  • Obowiązuje zasada 24 sekund na oddanie rzutu. Nie oddanie rzutu w tym
   czasie, karane jest utratą piłki.
  • Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po
   rzucie własnej drużyny jest dozwolona.
  • Zabronione jest także zdobywanie punktów poprzez tzw. „wsad”.
  • Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie meczu.
  • Odpowiedzialność i obowiązki sędziego obejmują:
   • liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu
   • notowanie wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny
   • ostateczne rozstrzyganie sporów
   • kontrolowanie prawidłowych zmian zawodników
   • prawidłowe i zgodne z przepisami sędziowanie meczów
  • Kapitan drużyny jest upoważniony, jako jedyny z drużyny, do występowania w jej
   imieniu we wszystkich sprawach i sporach.
  • Należy dążyć do przestrzegania zasad fair play oraz polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów.
   W przypadku spornych sytuacji na boisku
   sędzia POSIADA WERDYKT OSTATECZNY !
  • Złośliwe faule zauważone przez sędziego gry będą karane rzutem za 1 punkt
   z linii 5.80 m oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.
  • Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może
   doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.
  • Przepisy gry obowiązują wg przepisów PZKOSZa chyba ze organizator
   zastrzega to w regulaminie.
 4. Postanowienia ogólne.
  • Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku
   użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
  • Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku
   istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o
   wprowadzonych zmianach.
  • Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
  • Nie przystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się,
   dyskwalifikuje całą drużynę walkowerem.
  • Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
  • Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi
   odpowiedzialności
  • Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
  • NAGRODY:
  • Puchary oraz dyplomy

 

Organizator

pilka streetball

Powiązane artykuły