Trasa rowerowa coraz bliżej

trasa_wschodnia_2

trasa_wschodnia_2Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego jako pierwszy z gospodarzy pięciu regionów podpisał 30 lipca 2012 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości PARP umowę o dofinansowaniu budowy trasy rowerowej, która będzie m.in. przebiegała przez: Stańczyki, Kiepojcie, Dubeninki, Czarne, Gołdap, Boćwinkę i Banie Mazurskie.

Finalizowane są przygotowania do budowy międzywojewódzkiej trasy rowerowej w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Trasa o długości 1982 km, z tego 25 8km przez tereny miejskie i 1724 km przez tereny niezabudowane, przebiegać będzie przez pięć województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Zgodnie z zatwierdzoną decyzją zarządu województwa warmińsko-mazurskiego trasa przebiegać będzie przez region w północnym pasie graniczącym z obwodem kaliningradzkim FR.

Punkt styku trasy z województwem podlaskim znajdować się będzie na trójstyku granic w Przesławkach. Stamtąd w powiecie gołdapskim trasa biegła będzie przez miejscowości:

trasa_wschodniaStańczyki, Kiepojcie, Dubeninki, Czarne, Gołdap, Boćwinka i Banie Mazurskie.

Pozostały przebieg trasy w regionie pobiegnie przez: Węgorzewo, Srokowo, Barciany, Korsze, Sępopol, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Górowo Iławeckie, Pieniężno, Braniewo, Frombork, Tolkmicko, Elbląg, Kępa Rybacka na Żuławach Elbląskich, przy granicy z województwem pomorskim.

Będzie to jedyna w swoim rodzaju, i najdłuższa w Polsce, trasa rowerowa – od Bieszczad po Żuławy.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego jako pierwszy z gospodarzy pięciu regionów podpisał 30 lipca 2012 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości PARP umowę o dofinansowaniu budowy trasy rowerowej z infrastrukturą turystyczną.

Na Warmii i Mazurach powstanie 420 km oznakowanej trasy z 48 MOR (miejscami obsługi rowerzystów – wiatami, stolikami, ławkami, toaletami, stojakami na rowery i koszami). MOR znajdą się średnio co 10 km, w tym w każdej miejscowości gminnej.

Wartość inwestycji na Warmii i Mazurach to 81,4 mln zł. Z tej kwoty 85% to dotacja Unii Europejskiej, 10% – dotacja z budżetu państwa a 5% (3,6 mln zł) to udział finansowy województwa.

Ścieżka rowerowa będzie miała 2,5 m szerokości.

Spośród 420 km trasy w regionie ok. 80 km przebiegać będzie po drogach (i lasach) o nawierzchni gruntowej (tłuczniowo-żwirowej), ok.70 km trasy o podobnej nawierzchni wytyczonych będzie na wałach przeciwpowodziowych i dawnych nasypach kolejowych, kolejne ok. 60 km powstanie o nawierzchni bitumicznej(polimery).

Przewidywana jest budowa dużej liczby obiektów inżynierskich, w tym 6 kładek i 39 skrzyżowań.

Wkrótce samorząd województwa jako beneficjent podpisze umowy z 42 partnerami (25 gmin, 7 powiatów, nadleśnictwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i GDDKiA).

Według harmonogramu do 2013 roku potrwają uzgodnienia i regulacje spraw własnościowych nieruchomości z Agencją Nieruchomości Rolnych i PKP Nieruchomości oraz uzyskiwanie zezwoleń.

W 2013 r przewidywane jest przygotowanie projektu technicznego trasy i przetarg, w 2014 budowa, a w 2015 r. zakończenie inwestycji i oddanie odcinka warmińsko-mazurskiego do użytku.

Samorządy otrzymają też pieniądze na oznakowanie trasy i jej promocję (około 25 mln zł na pięć województw). Stanie się ona częścią europejskiej trasy rowerowej EuroVelo, biegnąc przez Polskę Wschodnią w pobliżu granicy z Ukrainą, Białorusią, Litwą i rosyjskim obwodem kaliningradzkim .

Zimą trasa rowerowa służyć będzie mogła jako trasa do narciarstwa biegowego.

Na Warmii i Mazurach po wybudowaniu odcinka międzywojewódzkiej trasy rowerowej powstanie nowy produkt turystyczny zwiększający atrakcyjność peryferyjnie położonych terenów nadgranicznych i stymulujący rozwój dalszej infrastruktury turystycznej i usługowej.

Wraz z realizowaną modernizacją dróg wojewódzkich w pasie nadgranicznym od Pasłęka przez Ornetę, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Kętrzyn, Węgorzewo, Gołdap, będzie aktywizować tereny przygraniczne i sprzyjać pobudzeniu ich rozwoju.

Jarosław Słoma

 

O trasie pisaliśmy również w październiku ubiegłego roku:

Trasa pójdzie przez trójstyk i Stańczyki

 

Powiązane artykuły