Stan bezrobocia pod koniec roku

pup

pupNa koniec listopada w gołdapskim Powiatowym Urzędzie Pracy zanotowano 2085 bezrobotnych, w tym 1404 kobiety. 62 proc, z nich to mieszkańcy wsi. W porównaniu z końcem roku ubiegłego liczba bezrobotnych wzrosła o 14 osób. Z prawem do zasiłku jest 365 osób.

Na koniec października stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosiła 21,6 proc.

Powiat gołdapski znalazł się za czterdziestoma ośmioma powiatami w kraju (w Polsce jest 314 powiatów i 65 miast na prawach powiatu) i za dziesięcioma w województwie warmińsko-mazurskim, czyli: piskim (30, 9 proc.), braniewskim (29,7), bartroszyckim (28,6), kętrzyńskim (27,1), węgorzewskim (25,7), elbląskim (25,2), lidzbarskim (25,1), szczycieńskim (23,7), ełckim (23,5) i działdowskim (22.9).


Aktualności

Powiązane artykuły