Już dziś zapraszamy do kolejnej edycji


Wielkimi krokami zbliża się zakończenie tegorocznej edycji projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”.
Współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Projekt skierowany był do 77 osób, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Z grupą 51 beneficjentów podpisano kontrakty socjalne, w tym 15 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny. Umowy Programu Aktywności Lokalnej zawarto z 26 mieszkańcami Galwieć i okolic.
Aby w pełni zrealizować założenia projektu beneficjentów podzielono na różne grupy i do każdej z tych grup skierowano inne działania:

  • 15 rodzin przez 6 miesięcy pracowało z asystentami rodziny oraz skorzystało z treningów umiejętności psychospołecznych i wychowawczych,
  • 36 uczestników, z którymi zawarto kontrakty socjalne skorzystało z treningów autoprezentacji,
  • 26 uczestników, z którymi podpisano umowy PAL, spotykali się regularnie w Szkole Podstawowej w Galwieciach i pod kierunkiem animatora lokalnego podejmowali działania mające na celu aktywizację lokalnego środowiska (o czym w mediach było głośno).

Dodatkowo wszyscy beneficjenci skorzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego, szkolenia z zakresu zarządzania czasem i budżetem domowym oraz wykładów o tematyce prozdrowotnej.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w ramach projektu przez 8 miesięcy funkcjonowało Biuro Porad Obywatelskich, w którym dyżury pełnili: policjant, policjant ds. nieletnich, prawnik oraz terapeuta ds. uzależnień. Korzystanie z porad dyżurujących specjalistów było bezpłatne i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród podopiecznych.
Tegoroczny projekt powoli się kończy, ale już dziś zapraszamy wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”. Szczególnie liczymy na osoby w wieku 18 – 24 lata

 

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL

Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły