W programie posiedzenia Zarządu…

W porządku obrad 33. Posiedzenia Zarządu Powiatu między innymi:

Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

  • zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;
  • ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
  • zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”;

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2012 roku

Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawach:

  • zmian budżetu powiatu na 2011 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  • wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych SJO BeSTi@”

Rozpatrzenie prośby Przewodniczącej Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO” dotyczącej poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ogłoszenia obszaru województwa strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie

Plan na grudzień 2011 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Posiedzenie odbędzie się 14 grudnia w Sali nr 4 Starostwa Powiatowego.


Aktualności

Powiązane artykuły