Istotne zmiany w regulaminach

rada_zatrudnieniaTuż po posiedzeniu Zarządu Powiatu w Starostwie odbyło się, również ostatnie w tym roku, posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Dyrektor PUP Wojciech Hołdyński omówił stan bezrobocia w powiecie gołdapskim (informowaliśmy o bezrobociu w jednym z poprzednich wpisów). Stwierdził przy okazji, że spodziewał się większego wzrostu liczby bezrobotnych w stosunku do sytuacji aktualnej. Warto podkreślić, iż w tym roku ministerstwo przyznało o ponad 70 proc. mniej pieniędzy na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu.

Chociaż ministerstwo zaskoczyło niektóre urzędy pracy, przekazując im pod koniec tego roku na te cele pewną kwotę. W przypadku Gołdapi jest to 41 tys. złotych. Trudno jednakowoż pod koniec roku wydać to na staże, więc przeznaczono to na sfinansowanie dwóch bezrobotnych, którzy stanęli do konkursu na założenie mikroprzedsiębiorstwa. W efekcie projektu w Gołdapi zostaną zarejestrowane dwie dodatkowe firmy, w tym jedna zajmująca się filmowaniem.

Kierując się wymogami ustawy gołdapski PUP znowelizował regulamin dotyczący przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Członkowie Rady Zatrudnienia nie zaakceptowali propozycji, by wyłączyć z programu dofinansowania usługi sprzątania i usługi pielęgnacyjne terenów zielonych.

Inną istotną nowością jest zmiana w paragrafie trzecim umożliwiająca ubieganie się o środki na założenie przedsiębiorstwa osobom posiadającym status bezrobotnej w dniu ogłoszenia naboru wniosków. Wcześniej należało być zarejestrowanym jako bezrobotny przez przynajmniej trzy miesiące.

Nowy regulamin po zaakceptowaniu tych sugestii zaopiniowano jednogłośnie.

Zaopiniowano też wprowadzenie istotnych zmian w regulaminie stażu dla osób bezrobotnych. M.in. przy przydzielaniu stażystów preferowane będą przedsiębiorstwa, w których jest mniej zwolnień z pracy i gdzie ilość pracowników stałych istotnie będzie przewyższała ilość stażystów.


Aktualności

Powiązane artykuły