Może wybudować nowy szpital?

sesja_dwie_rady

sesja_dwie_radyCzwartkowa sesja połączonych rad sprowadzała się w zasadzie do dwóch pytań– jak gmina może pomóc powiatowi w sprawie utrzymania szpitala? w jakim stopniu gmina może przejąć drogi powiatowe?

Na początku dyrektor szpitala Wiesław Jurgielewicz przedstawił sytuację tej placówki, podkreślając, że przy restrukturyzacji raczej skorzystają z „Ustawy o działalności leczniczej”, co w praktyce oznaczałoby na pierwszym etapie wykonanie audytu – „zewnętrznego” (jak podkreśliła starosta Ewa Bogdanowicz- Kordjak). Po spełnieniu przeróżnych procedur i wykonaniu działań typowo technicznych, start w formie spółki miałby nastąpić w 2013 roku. Aktualnie dług wynosi około 11 mln złotych, choć spłata odsetek dotyczy już tylko jednego wierzyciela, gdyż pozostali zrezygnowali z roszczeń.

Natomiast, zdaniem dyrektora, podpisywanie umów z NFZ mógłby ułatwić choćby zakup aparatury znieczulającej, przeznaczonej na oddział chirurgiczny, co sprowadzałoby się do sumy około 100 tys. zł. I tu burmistrz Marek Miros zaproponował, by gmina i powiat zafundowały taki sprzęt gołdapskiemu szpitalowi.

W trakcie prezentacji ciekawą refleksją podzieliła się Ewa Bogdaniwicz-Kordjak, sugerując, że może lepszym wyjściem byłoby wybudowanie nowego budynku szpitalnego, np. z funduszy norweskich.

O drogach dyskutowano dygresyjnie, choć przed dyskusją wicestarosta przedstawiła gminie sześć propozycji partycypowania w ich zarządzaniu, bowiem do gminy należy tylko około 10 km dróg na terenie miasta. Rdzeniem propozycji było po prostu zachęcenie gminy do przejęcia dróg powiatowych w obrębie miasta wraz subwencją drogową i korzyściami płynącymi z opłaty za reklamy lub budowle w pasie drogowym. Tyle, że subwencja to około 300 tys. zł rocznie.

Burmistrz nie zaakceptował więc tej propozycji, dodając, że na dobrej drodze jest wprowadzenie w życie przez rząd jego pomysłu będącego przyczynkiem do stworzenia programu rozwoju dróg lokalnych. Dodał, że jest absolutnie za tym, by drogami miejskimi gospodarowały gminy, ale tego nie zrobi się bez zmiany nastawienia rządu i parlamentu. Zgodził się natomiast, by gmina przyjęła utrzymanie (np. zimowe) dróg miejskich. Zaproponował też podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnego z powiatem finansowania inwestycji drogowych. Radny powiatowy Jaromir Krajewski stwierdził, że nie powinno się tego robić od razu, gdyż powiat zarządza w aspekcie dróg trzema gminami i że potrzebne są konsultacje z tamtejszymi społecznościami.

W Gołdapi priorytetem są: Górna, Nadbrzeżna, Przytorowa, Kolejowa i Partyzantów. Będą w najbliższym czasie remontowane krótkie odcinki nawierzchni od Mazurskiej do wiaduktu nad obwodnicą i Żeromskiego od obwodnicy.

Jedną istotną konkluzję można wyciągnąć z czwartkowego spotkania Rady Miejskiej Gołdapi i Rady Powiatu Gołdapskiego – są to na pewno rozmowy inne niż to miało miejsce jeszcze przed rokiem. Jest chęć współpracy i, póki co, rywalizacja (jeśli jest) wolna jest od małostkowości, nie sprowadza się do tego (co miało miejsce niemal przez osiem lat), kto pierwszy ma składać kwiaty przed pomnikiem – burmistrz, czy starosta.


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Może wybudować nowy szpital?

  1. kiler

    A ja proponuje pomyśleć co z basenem.proponuje powiekszyc go o teren parkimngowy i zachecic do korzystrania z niego obywateli z kaliningradu.Nie chodze na basen bo niem brodzika dla mojej córki

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...