Po raz kolejny nagrodzono twórców najpiękniejszych balkonów i ogrodów

Po raz kolejny nagrodzono twórców najpiękniejszych balkonów i ogrodów

Balkony i przydomowe ogródki mogą się okazać najprawdziwszą twórczością i to pokazała część lokatorów bloków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Toteż w piątek po raz kolejny nagrodzono twórców najpiękniejszych balkonów i ogrodów. Dziewięcioosobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli SM miała do dyspozycji zdjęcia 87 najładniej zagospodarowanych balkonów i 13 ogrodów. Zdjęcia zostały zakodowane numerami. (więcej…)

Czytam dalej »

Z Urzędu Miejskiego: Powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Z Urzędu Miejskiego: Powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków 

W połowie września br. zostały oddane do użytku pierwsze, przydomowe oczyszczalnie ścieków dofinansowane przez Gminę Gołdap. Na terenie miasta i gminy powstało ich już 5, a kolejnych 46 jest w trakcie realizacji. Ich budowę, na wniosek Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto, dofinansowała Gmina Gołdap dotacjami na łączną kwotę 153 tysięcy złotych, po 3.000 zł każda. (więcej…)

Czytam dalej »

Światowy Dzień Bez Samochodu w Przedszkolu nr 1

Światowy Dzień Bez Samochodu w Przedszkolu nr 1

W piątek 22 września Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi wzięło udział w ŚWIATOWYM DNIU BEZ SAMOCHODU. Jak co roku w akcji wzięła udział większość dzieci uczęszczających do przedszkola. Dzieci te przyszły do przedszkola pieszo lub przyjechały rowerami, następnie wspólnie z rodzicami napisały na wybranym listku swoje imię i przypięły je na drzewie, stając się w ten sposób „PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY”. (więcej…)

Czytam dalej »

Przed sesją radni opiniują…

Przed sesją radni opiniują…

Zbliża się kolejna sesja Rady Miejskiej Gołdapi, wśród tematów opiniowanych na komisjach między innymi projekty uchwał o funduszu pożyczkowym dla organizacji pozarządowych i o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej Osiedla I. Na piątkowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaproszono dyrektorów tych placówek oświatowych, w których przeprowadzono audyty. (więcej…)

Czytam dalej »

Start rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Start rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Na nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. W 2018 roku budżet na rozwój infrastruktury sportowej, w ramach wszystkich programów ministerstwa, będzie rekordowo wysoki i wyniesie ponad pół miliarda złotych – 516,1 mln zł! (więcej…)

Czytam dalej »