Banie Mazurskie. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w DKK

Wspólnie z uczestniczkami DKK dla dorosłych w Baniach Mazurskich świętowaliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, obchodzony corocznie właśnie 23 kwietnia. Święto to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.
A jak świętowanie w bibliotece to tylko z książką. Rozmawialiśmy o wielu książkach, ponieważ wybieraliśmy kolejne pozycje książkowe, które będziemy czytali i omawiali podczas naszych kolejnych spotkań w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich.

GBP w Baniach Mazurskich

Powiązane artykuły