O działaniach edukacyjnych Domu Kultury

W ramach realizacji projektu „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”, Dom Kultury w Gołdapi prowadzi działania o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Podobne działania zostały zrealizowane przez świetlice wiejskie w Grabowie, Kozakach i Żelazkach.

W Kozakach dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, układaniu puzzli oraz warsztatach malowania jaj wielkanocnych i sporcie, takim jak mecz tenisa stołowego. W Grabowie organizowano zajęcia kulinarne, plastyczne i socjoterapeutyczne, podczas których dzieci uczyły się gotowania, tworzenia origami oraz tworzenia dekoracji wiosennych.

Ponadto, działania te miały na celu integrowanie społeczności lokalnej poprzez aktywności sportowe oraz wykonywanie różnych ozdób. W Żelazkach zaoferowano szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i dorosłych, w tym edukację kulturalną i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień.

W ramach projektu w świetlicach ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”. Powstają pierwsze prace. Inicjatywy potwierdzają rolę świetlic wiejskich jako istotnych ośrodków aktywności społecznej i edukacyjnej na wsi.

Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Gminy Gołdap.

DK w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły