„Borussia” z gołdapskim autorami

„Borussia” z gołdapskim autorami

We wtorek wieczorem 11 października w ełckim Muzeum Historycznym odbyła się promocja 57. numeru historyczno-literackiego czasopisma „Borussia”. Spotkanie prowadzili – Ewa Romanowska, dr Rafał Żytyniec i znany poeta Kazimierz Brakoniecki, czyli osoby związane z „Borussią”, zarówno jako z czasopismem, jak i prężnie działającą organizacją pozarządową. Na 280 stronach pisma jak zwykle – teksty historyczne, literackie i filozoficzne. W tym kilka autorstwa gołdapian – Jana Jastrzębskiego i Mirosława Słapika. (więcej…)

Czytam dalej »

O chłonności powiatu gołdapskiego

O chłonności powiatu gołdapskiego

„Ministerstwo zamierza podawać do prasy komunikaty o chłonności osiedleńczej poszczególnych terenów Ziem Odzyskanych” – pisał 2 lipca 1948 r. dyrektor Departamentu Osiedleńczego w Ministerstwie Ziem Odzyskanych. „W pierwszej kolejności odnosi się to do powiatów mniej atrakcyjnych, które są niedostatecznie dosiedlone np (…) w województwie białostockim powiaty: gołdapski, ełcki i olecki.” (więcej…)

Czytam dalej »

Pytanie o „tajemniczy obiekt”…

Pytanie o „tajemniczy obiekt”…

Przeglądając strony internetowe znalazłem informację o „tajemniczym” obiekcie. Obiekt ten znajduje się na terenie dawnych Prus Wschodnich. Jest to ośmioboczny obiekt usytuowany koło miejscowości Mieruniszki przy nasypie dawnej linii kolejki wąskotorowej (Olecko – Garbas)) pomiędzy dawnymi stacjami/przystankami Mieruniszki Centrum (Bf. Mitte) a Mieruniszki Północ (Hp. Merunen Nord). Niżej przedstawiam mapki, na których możemy zobaczyć usytuowanie obiektu oraz jego wygląd (z satelity). (więcej…)

Czytam dalej »

Z naszego archiwum: O początkach gołdapskich szkół średnich

Z naszego archiwum: O początkach gołdapskich szkół średnich

Niżej kilka ciekawostek zapisanych przez Mieczysława Ratasiewicza. Ten, nieżyjący już geograf, animator turystyki i twórca Gołdapskiej Izby Regionalnej, pozostawił po sobie wiele interesujących zapisków, które od czasu do czasu przypomnimy. Tym razem kilka ciekawostek o początkach gołdapskiego, powojennego szkolnictwa średniego. Do tego kilkanaście archiwalnych zdjęć. Nie wszystkie udało nam się zidentyfikować, to pozostawiamy internautom. (więcej…)

Czytam dalej »

Gołdap po reformie administracyjnej 1954

Gołdap po reformie administracyjnej 1954

DZiennik WRNJesienią, 25 września 1954 roku Sejm przyjął Ustawę o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.

W preambule do ustawy  autorzy pisali:

– celu włączenia coraz szerszych rzesz pracujących chłopów do udziału w rządzeniu Państwem, rozwijania ich twórczej inicjatywy i aktywności dla pomnażania dobrobytu i kultury wsi,

– sprawniejszego zaspokajania potrzeb materialnych i kulturalnych ludności, (więcej…)

Czytam dalej »