„Pisz i żyj wspaniale, nałogi precz na stałe!”

W Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się rozdanie nagród w konkursach dla uczniów klas V-VIII, w ramach projektu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gołdap, pod nazwą „W życiu dobre rozdanie, to używek unikanie”. Inicjatywa obejmowała różnorodne działania edukacyjne i profilaktyczne, skierowane do uczniów z klas I-III oraz IV-VIII.

Jednym z konkursów był konkurs literacki „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”, który promował zdrowy i ekologiczny styl życia. Uczestnicy pisali wiersze zachęcające do życia zgodnie z naturą i unikania wszelkich środków odurzających, takich jak narkotyki, dopalacze, alkohol czy nikotyna. Twórczość artystyczna dzieci miała na celu rozbudzenie ich wyobraźni i kreatywności, a także umożliwienie prezentacji autorskich pomysłów. Konkurs sprzyjał integracji oraz zacieśnianiu więzi rodzinnych poprzez wspólne, alternatywne spędzanie czasu wolnego w środowisku domowym i szkolnym.

Kolejnym konkursem był konkurs ortograficzny „Bądź sobą – nie daj się nałogom”, będący częścią kampanii profilaktycznej. Zadaniem uczestników było wykazanie się doskonałą znajomością ortografii. Dyktando tematycznie nawiązywało do zagadnień związanych z nałogami, a jego celem było podkreślenie, że nie wszyscy młodzi ludzie piją alkohol i zażywają narkotyki. Ważnym elementem tej inicjatywy była promocja postawy abstynencji.

Serdeczne podziękowania kierujemy do pań – Małgorzaty Sojko i Agnieszki Tomaszewskiej-Skoczeń, szkolnych polonistek, za zaangażowanie i pomoc w organizacji konkursu. Dzięki ich wsparciu i poświęceniu, uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w tej wartościowej inicjatywie edukacyjnej.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Anna Przybyło

Martyna Fiszer


Aktualności

Powiązane artykuły