Odpowiedzialne działanie dorosłych – SdRiW

Jako dorośli pragniemy, by nasze dzieci były odpowiedzialne, ale czy my sami zawsze tacy jesteśmy? Niekoniecznie. Część 1. warsztatów dla rodziców jest wsparciem dla tych, którzy chcieliby być zawsze odpowiedzialni, a niekiedy nie wiedzą, jak to uczynić…

 Na jednym z ostatnich spotkań ww. programu uczestnicy uczą się, jak nie etykietować dzieci, a potem jest dodatkowe zadanie z fotografiami tychże dzieci i własnymi (rodziców) z okresu dzieciństwa. Toczy się pewien rodzaj zgaduj-zgaduli, podczas której rodzice dowiadują się, jak można zaciekawić swoje potomstwo historią rodzinną, jak zbliżyć się do dziecięcego świata i wprowadzić tam… powiew przeszłości oraz wciąż aktualną odpowiedzialność.

Gmina Gołdap z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026 dofinansowuje warsztaty Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (SdRiW), które są realizowane jako zadanie Odpowiedzialne Działanie 1 Dorosła Ochrona 3. Część 1. zmierza ku końcowi, jeszcze pozostało tylko spotkanie rodzinne w Giżach, ale o tym innym razem…

 Trenerka SdRiW Ewa Jurkiewicz

 

Powiązane artykuły