Jest wotum zaufania, jest absolutorium, jest ulica im. Marka Mirosa, jest nowy skarbnik gminy

Wiele się działo w trakcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Mimo to bez nadmiaru złych emocji radni przyjęli większość uchwał.

Chociaż kontrowersje, i słusznie, wywołał „Raport o stanie gminy za 2023 rok”, gdyż przedstawiono dokument aż ociekający „lukrem”, mówiący o tym, że było świetnie. Jak przypomnieli radni – zabrakło w dokumencie racjonalnej analizy rzeczywistości. Nie wspomniano nawet o problemie związanym z zakładem przyrodoleczniczym czy porażce jaką jest oświetlenie uliczne gminy. Prawie pominięto poważne problemy budżetowe.

Śmieszą wymienione rankingi, bowiem w większości podobnych zestawień gmina Gołdap wypada słabo. Ale jest na to sposób – jeśli w rankingu ogólnopolskim gmina wypada słabo to wystarczy podać miejsce w kontekście wojewódzkim i taki m.in. zabieg zastosowano w „Raporcie…” (rankingi ze szczegółowymi opisami znajdują się na naszym portalu).

W informacjach burmistrza Konrada Kazanieckiego znalazło się kilka optymistycznych akcentów – dla mnie jednym z nich jest powrót do kontaktów ze Związkiem Miast Polskich. Jest to bowiem organizacja wpływowa, nierzadko tworząca lobbing na rzecz pozytywnych zmian w prawie samorządowym. Istotny jest tu też aspekt promocyjny.

Inną pozytywną informacją jest powrót do Budżetu Obywatelskiego.

Udzielanie wotum zaufania i absolutorium odbywało się w sytuacji paradoksalnej, ponieważ te uchwały podsumowują niejako rok ubiegły. Zatem działalność poprzedniego burmistrza. Mimo to formalnie dotyczą obecnego burmistrza. To jest jedna z wielu niedoróbek w prawie samorządowym.

Za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Konradowi Kazanieckiemu głosowało 13 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Za nadaniem imienia i nazwiska Marka Mirosa jednej z ulic w strefie uzdrowiskowej zagłosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu (w tym wypadku niektórzy inicjatorzy pomysłu okazują pewien niedosyt, gdyż ich zdaniem odcinek mógłby być dłuższy).

Większy rozdźwięk miał miejsce podczas głosowania nad odwołaniem dotychczasowego skarbnika gminy – Edyty Białek. Za odwołaniem zagłosowało 8 radnych, 2 było przeciw i 4 wstrzymało się od głosu.

Za powołaniem nowego skarbnika głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Nowym skarbnikiem gminy została Sylwia Ostrowska.

W dzisiejszych głosowaniach uczestniczyło 14 radnych (jeden był nieobecny).

M.S.

Oświetlenie gminy. Koszty tej inwestycji już by się zwracały


Aktualności

Powiązane artykuły