„Pisz i żyj wspaniale, nałogi precz na stałe!”

„Pisz i żyj wspaniale, nałogi precz na stałe!”

W Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się rozdanie nagród w konkursach dla uczniów klas V-VIII, w ramach projektu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gołdap, pod nazwą „W życiu dobre rozdanie, to używek unikanie”. Inicjatywa obejmowała różnorodne działania edukacyjne i profilaktyczne, skierowane do uczniów z klas I-III oraz IV-VIII. (więcej…)

Czytam dalej »