W Świetlicy Wiejskiej w Grabowie

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gołdap w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie odbyło się 14 września spotkanie z Przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

Dzieci poznały wyposażenie ubioru strażaka niosącego pomoc. Dowiedziały się również, że najczęstszymi sprawcami wypadków drogowych są osoby po spożyciu alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Nauczyły się jak odpowiednio wezwać służby ratunkowe i udzielić fachowo pierwszej pomocy. Dzieci dowiedziały się również, że osoby leżące na chodnikach nie zawsze są pod wpływem środków psychoaktywnych, ale mogą potrzebować pomocy. Koło żadnej w z tych osób nie można przejść obojętnie.

Na koniec zajęć uczestnicy mogli poznać wyposażenie wozu strażackiego.

Działanie finansowane ze środków Gminy Gołdap.


Aktualności

Powiązane artykuły