Narodowe Czytanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich

W piątkowe przedpołudnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich odbyła się XII edycja Narodowego Czytania.
Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił do wspólnego czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W tegorocznej edycji Narodowego Czytania aktywny udział wzięli seniorzy z Klub Senior + we Wróblu. Fragment tomu III rozdziału II z podziałem na role przeczytały panie: Stefania Romanko, Teresa Rogacka i panowie: Piotr Romanko, Piotr Ożański, Henryk Słakajtys.

Niemałe wrażenie na odbiorcach zrobiła charakteryzacja i kostiumy przygotowane przez czytających.
#narodoweczytanie
#elizaorzeszkowa
#nadniemnem

Powiązane artykuły