Narada robocza

W Placówce Straży Granicznej w Sępopolu odbyła się narada robocza komendantów placówek i naczelników merytorycznych wydziałów, odpowiedzialnych za organizację ochrony zewnętrznej granicy UE. Spotkaniu przewodniczył komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddział Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI.

Głównym celem odprawy 25 września było podsumowanie działalności placówek w kontekście realizacji ustawowych zadań w ochronie granicy polsko-rosyjskiej. Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz Zybiński omówił strategię ochrony granicy państwowej z obwodem królewieckim, po uruchomieniu bariery elektronicznej.

Przedsięwzięcie zakończyło się wspólnym patrolem na odcinku służbowej odpowiedzialności PSG w Sępopolu.

W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły