List do redakcji. Odpowiedź radnego na nieudzielanie odpowiedzi

Pismo skierowane do burmistrza, nawiązujące do pisma, które publikowaliśmy przed kilkoma dniami. Link pod listem.

 

Nawiązując do pisma odmawiającego udzielania mi informacji, o które wnioskuję w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, stwierdzam, że art. 2 tejże ustawy gwarantuje każdemu dostęp do informacji publicznej, bez względu kto tę informację publiczną wytworzył, byleby ta informacja była w posiadaniu organu. To nie organ (burmistrz) ma określać (jak zaznaczono w piśmie burmistrza), czy daną informacje udostępnić czy nie i ile razy można zwrócić się o udzielenie informacji publicznej, a ile to już będzie przekroczenie tego uprawnienia.

Organ (burmistrz) winien postępować zgodnie z art. 7 Konstytucji a mianowicie „na podstawie prawa i w granicach prawa”. Nie używałbym trybu ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyby burmistrz z całą powagą traktował moje zapytania w trybie art. 24 ust. 2 usg. Zgodnie z art. 18a to Rada Miejska jest organem kontrolnym dla burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych, stąd jako radnemu przysługuje mi prawem ustanowione prawo do informacji niezbędnych do sprawowania mandatu radnego, w tym do kontrolowania burmistrza w sprawach zarządzania majątkiem gminy i środkami podatników gminy Gołdap.

To nie bezmyślna argumentacja wyrażona w piśmie burmistrza, jakobym chciał prowadzić jakąś walkę polityczną z burmistrzem, a podejrzenie o nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem gminy i środkami publicznymi zmuszają mnie do zadawania tych pytań.

Jako radny reprezentuję mieszkańców gminy i ci, którzy mnie wybrali maja prawo wiedzieć, jak są wydawane przez burmistrza ich podatki. Przywołane orzecznictwo w piśmie burmistrza nie odnosi się do osób będących funkcjonariuszami publicznymi, jakim jest radny. Gdyby burmistrz postępował zgodnie z przepisami prawa a w szczególności „Ustawy o samorządzie gminnym” i udzielał mi informacji w trybie art. 24 ust 2 nie musiałbym występować o te informacje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dlatego uznaję, że nie udzielając odpowiedzi radnemu burmistrz pozostaje w bezczynności na co przysługuje skarga do WSA i oświadczam, że z tego skorzystam.

Ponadto chcę zauważyć, że burmistrz narusza także przepisy art. 231 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków (a takim będzie nieudzielanie radnemu odpowiedzi na zadane pytania), działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dlatego rozważę także czy nie zawiadomić prokuratora o tym fakcie.

Andrzej Tobolski

Grafika: pixabay.com
 

Radny nie dostanie odpowiedzi


Aktualności

Powiązane artykuły

6 komentarzy do “List do redakcji. Odpowiedź radnego na nieudzielanie odpowiedzi

 1. Goldap jak brazylijski serial

  Tylko zarzuty prokuratorskie i zakaz pełnienia funkcji publicznych zatrzyma to dewastowanie finansów gminy.

  Ocena: 4.67/5. z 36 głosów.
  Please wait...
 2. Zelu

  A zarzuty prokuratorskie padną kiedy ci co dewastują przestaną być chronieni. A przestaną być chronieni po 15 października.

  Ocena: 4.68/5. z 38 głosów.
  Please wait...
 3. wj

  Zagadka logiczno-polityczna.

  1. Prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro (Suwerenna Polska, koalicjant PiS).
  2. Kandydatem do Sejmu z ramienia KW Bezpartyjni Samorządowcy jest Piotr Wasilewski – ten sam, który jest radnym powiatu gołdapskiego i od dawna jest „sojusznikiem” politycznym Tomasza Luto.
  3. Cyt. „21 września podczas wiecu w Pile Donald Tusk (szef PO) stwierdził, że KW Bezpartyjni Samorządowcy to „przystawka PiS” i „pomocnicy Kaczyńskiego”, i zarzucił wprost, że są finansowani przez partię rządzącą.” (https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-09-27/wybory-parlamentarne-2023-donald-tusk-wygral-w-trybie-wyborczym)

  Interpretację i wnioski zostawiam mieszkańcom.

  Ocena: 4.75/5. z 32 głosów.
  Please wait...
 4. Otul

  A doktoratu jak nie było tak nie ma 🙂

  Ocena: 4.43/5. z 14 głosów.
  Please wait...
  1. Pieszy

   Poczekaj, on podobno robi ten doktorat, ale z chodzenia z gracją 😀

   Ocena: 4.33/5. z 12 głosów.
   Please wait...
   1. Gracja

    Wypraszam sobie, nigdzie z nim nie chodzę.
    Gracja.

    Ocena: 5.00/5. z 7 głosów.
    Please wait...