Spotkania w świetlicach wiejskich. Jak sobie radzić z uzależnieniami i emocjami

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap w roku 2023, działające przy Domu Kultury, świetlice wiejskie w Kozakach i Żelazkach realizują zadanie – „Wybieram marzenia – nie uzależnienia”.

 

 

W dniach 16 i 21 marca w świetlicach odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez panią psycholog. Spotkanie zorganizowano dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prelekcja zawierała informacje o sposobach radzenia sobie z problemami uzależnień i emocjami.

Uświadomienie skutków wynikających z palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków, istoty zagrożenia.
Zadanie zrealizowane jest ze środków finansowych Gminy Gołdap.


Aktualności

Powiązane artykuły