List do redakcji. Jeszcze o drodze 651

Szanowni Mieszkańcy Gołdapi i powiatu gołdapskiego! Należy się Państwu wyjaśnienie w reakcji na opublikowanie przez Pana Zbigniewa Mieruńskiego w portalu www.goldap.org.pl artykułu „Ad vocem do tekstu Jarosława Słomy PT. „Samorządowcy spotkali się w sprawie drogi 651”.

 

 

W dniu 1 września 2022 wraz z wójtem gminy Dubeninki Ryszardem Zielińskim spotkaliśmy się w Olsztynie z marszałkiem Marcinem Kuchcińskim w  ramach starań o modernizację drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Dubeninki – Żytkiejmy – granica województwa. Dokładną relację z tego spotkania zamieściłem na swoim profilu www.facebook.com/sloma.jaroslaw/ oraz na przywołanym powyżej portalu. Informacja ta wzbudziła specyficzną agresywną nadaktywność ze strony Pana Zbigniewa Mieruńskiego.

Nie mogę pozostawić jego wypowiedzi bez komentarza. Może jest to Jego reakcja na moją odpowiedź pod jego wpisem na moim profilu FB. Cytuję:

„Zbyszku – dobrze wiesz, że brak tej inwestycji to również Twoja „zasługa” – proponuję abyś zamilkł i przestał siać ferment, demagogię i psychozę zagrożenia. Może czas na autorefleksję i rachunek sumienia.”

Znam Zbyszka ponad 30 lat, jesteśmy (byliśmy?) po imieniu. Cenię Jego dorobek artystyczny i aktywność w organizacjach pozarządowych. Natomiast jasno muszę stwierdzić, iż fundamentalnie różni nas kwestia modernizacji DW Nr 651. Od lat zabiegam o realizację tej inwestycji, a Zbigniew Mieruński bardzo aktywnie zabiega o nierealizowanie jej w kształcie przygotowanym na wniosek samorządu gminnego i powiatowego. Jego zaangażowanie, w moim przekonaniu, w złą sprawę, oceniam jednoznacznie krytycznie jako szkodliwą.

Nie zamierzam prowadzić z Nim dalszej polemiki. Ja jestem za tą inwestycją – Zbigniew Mieruński przeciw. Będę natomiast informować Państwa o nowych faktach w staraniach o tę inwestycję.

Treść grafiki w Jego artykule może wprowadzać w błąd osoby niezorientowane. DW 651 przebiega „od zawsze” przez miasto Gołdap. Zgodnie z wnioskiem samorządów lokalnych miał zostać skorygowany i zmodernizowany. Samorząd województwa: Zarząd i Zarząd Dróg Wojewódzkich uszanował ten głos samorządów i dokonał zmian w projekcie. Inwestycja miała zapewnione finansowanie.

Odcinek od Gołdapi do granicy województwa już dawno mógł być zrealizowany przy nakładach około 100 mln zł. Niestety w związku z wznieceniem konfliktu i oprotestowaniem inwestycji została ona skutecznie storpedowania. Ocenę kto ponosi za to odpowiedzialność pozostawiam Państwu.

Uważam, że potrzebne jest przygotowanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich swego rodzaju „Białej Księgi” jak to było z tą niedoszłą inwestycją. Księgi dokumentującej procedury, wymianę korespondencji. Każdy mógłby wyrobić sobie pogląd, kto zabiegał o jej realizację, a kto był przeciw. Mieszkańcy mają pełne prawo do tej wiedzy i wyrobienia sobie swego poglądu w tej kwestii. Sądzę, że z wnioskiem w tej sprawie powinny wystąpić gołdapskie samorządy: gminny i powiatowy– ponieważ to one reprezentują ogół mieszkańców i wypowiadają się w ich imieniu. A wzniecony konflikt dotyczy przebiegu odcinka miejskiego. W przypadku braku zainteresowania z ich strony zgłaszam gotowość złożenia w tej sprawie interpelacji jako radny województwa warmińsko-mazurskiego. Oczywiście należy w pełni też uszanować głos samorządu gminy Dubeninki, której mieszkańcy są najbardziej poszkodowani utrąceniem tej inwestycji. Gminy dotkniętej wykluczeniem komunikacyjnym, peryferyjnie położonej i najbardziej odległej od stolicy województwa. Mieszkańcy gminy Dubeninki i jej samorząd wraz z wójtem Ryszardem Zielińskim mogą liczyć na pełne moje poparcie i współpracę w staraniach o przebudowę DW nr 651. Dziękuję Panu wójtowi Ryszardowi Zielińskiemu za aktywną postawę i dotychczasową współpracę w tej kwestii.

Uznaję prawo obywateli do oprotestowywania inwestycji, zwłaszcza w ich sąsiedztwie. Mam też świadomość, jak łatwo wzbudzić niepokój wśród mieszkańców roztaczając, w moim przekonaniu kłamliwe, apokaliptyczne wizje rozjechania miasta przez TIR-y. Drogowcy w oparciu o szczegółowe analizy kategorycznie zaprzeczają, aby takie zagrożenia wystąpiły. Mam zaufanie do ich profesjonalnych opinii. Nie mam natomiast zaufania do demagogii, populizmu i prywaty ubranych w fałszywą troskę o Dobro Wspólne.

Od 2006 do 2014 pracowałem w zarządzie województwa warmińsko-mazurskiego. Jako wicemarszałek województwa współdecydowałem o przeprowadzeniu modernizacji północnego ciągu dróg wojewódzkich od Pasłęka po Gołdap i dalej na wschód. Do wykonania pozostał odcinek Gołdap – Dubeninki – Żytkiejmy – granica województwa. Stąd też poczuwam się do osobistego zaangażowania w jego wykonanie.

Jakie są na to szanse? Wobec przygotowania dokumentacyjnego i proceduralnego realne jest ubieganie się o środki na przebudowę tej drogi. Ile faktycznie wyniesie koszt jej wykonania – czy to będzie 400 mln czy 600- 700 mln, jak wynika z kosztorysowych szacunków jak usłyszeliśmy podczas rozmowy z Marszałkiem – przesądzi przetarg. W obecnej, siedmioletniej finansowej perspektywie unijnej samorząd województwa szacuje, że na wszystkie inwestycje na drogach regionu będzie miał do dyspozycji około 1 miliarda zł. To stawia pod wielkim znakiem zapytania realne szanse przebudowy całej drogi. To jeden z powodów etapowania tego zadania. Pozytywnym scenariuszem byłoby wykonanie części przebudowy ze środków unijnych w dyspozycji samorządu województwa, a części z unijnego programu Polska Wschodnia. Samorząd województwa zgłosił tam modernizację tej drogi, podobnie jak odtworzenie linii kolejowej nr 41 Gołdap – Olecko. Zabiegałem w samorządzie województwa o wsparcie tego przedsięwzięcia. Decyzje co do finansowania z programu Polska Wschodnia podejmować będzie strona rządowa. Miejmy nadzieję na merytoryczne decyzje, a nie motywowane politycznie…

Od 1990 do 2006 byłem zastępcą Burmistrza Gołdapi Marka Mirosa. Byłem inicjatorem i współuczestnikiem m.in. starań o stworzenie w Gołdapi uzdrowiska. Jestem dumny, iż doprowadziliśmy w samorządzie do zmiany oblicza Gołdapi w drodze od „umierającego miasta” z najwyższym w historii Polski bezrobociem na początku lat 90-ych XX w. do mazurskiego kurortu.

Jestem Gołdapianinem, kocham Gołdap, Gołdap jest w moim sercu. Zawsze będę pracować dla dobra i na rzecz miasta, gminy, powiatu i ich Mieszkańców. Dlatego też dalej będę zabiegać o modernizację DW nr 651 – tego „kręgosłupa komunikacyjnego” powiatu gołdapskiego.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Jarosław Słoma

 

Ad vocem do tekstu Jarosława Słomy pt. „Samorządowcy spotkali się w sprawie drogi 651”


Aktualności

Powiązane artykuły