Ad vocem do tekstu Jarosława Słomy pt. „Samorządowcy spotkali się w sprawie drogi 651”

Motto: „Nie można pozwolić sobie na inwestycję, która jest budowana na krzywdzie ludzkiej” – Donald Tusk – 2.08.2022 r. Pan Jarosław Słoma – radny województwa warmińsko-mazurskiego – 1 września na tym portalu opublikował tekst informujący o spotkaniu w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej DW 651. Niestety, Pan Radny, celowo bądź nieświadomie przekazuje informacje, które są nieprawdziwe.

 

 

 

Po pierwsze: z informacji podanych przez Pana Słomę wynika, że na modernizację drogi potrzeba 700 mln zł. Nie wiem skąd ma Pan Radny takie szacunki? Otóż, Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r. na zadane przeze mnie pytanie o aktualny koszt remontu odpowiedział, iż całkowity koszt inwestycji wynosi około 440 mln zł, w tym:

– przebieg przez miasto Gołdap 37 mln zł,

– odcinek Gołdap – Dubeninki – około 194 mln. Zł,

– odcinek Dubeninki – granica województwa – około 209 mln zł.

Po drugie: pozwolenie na budowę (ZRID) co prawda zostało wydane przez wojewodę i trwają procesy wywłaszczeniowe (mieszkańców ulic położonych w Gołdapi), ale mieszkańcy w grudniu 2021 roku złożyli do Ministra Rozwoju i Technologii odwołanie dotyczące przebiegu drogi DW 651 przez miasto i jest ono nadal w trakcie rozpatrywania.

Po trzecie: Zarząd Województwa nie złożył żadnych wniosków o dofinansowanie modernizacji drogi ze środków unijnych. Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w dniu 9 sierpnia 2022 r, udzielił mi odpowiedzi na moje pismo, iż „W związku z tym, że trwają przygotowania do ogłoszenia programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie nie mógł złożyć wniosków o dofinansowanie do ww. programów. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów to II kwartał 2023 r.”.

Poza tym, chciałem poinformować Pana Radnego, że zgodnie z podpisaną przez Polskę „Umową partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” tego typu inwestycje drogowe, przebiegające przez tereny miejskie, nie będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. Warto czasami poczytać dokumenty strategiczne. Proponowany przebieg drogi DW 651 przez miasto Gołdap narusza też kilka dokumentów strategicznych województwa warmińsko-mazurskiego uchwalonych w ostatnich latach przez Sejmik Wojewódzki, a więc także przez Pana. Uważam, że to Pan, jako radny wojewódzki z naszego terenu, ponosi osobistą odpowiedzialność za to, że środki przeznaczone na remont DW 651 zostały przekierowane na inną drogę.

Pana upór, brak zrozumienia wszystkich mieszkańców powiatu gołdapskiego, brak racjonalnego patrzenia na potrzeby wszystkich mieszkańców, słuchania próśb oraz zasadnych argumentów mieszkańców, doprowadził do tego, że dziś nie mamy remontu DW 651. I powiem Panu Radnemu, że ani mnie, ani mieszkańców protestujących, to nie cieszy, gdyż zawsze byliśmy za jak najszybszym remontem drogi od granicy miasta w stronę Dubeninek i Żytkiejm.

Mam też do Pana Radnego kilka pytań (zadawałem je wcześniej, ale unika Pan odpowiedzi) i liczę na publiczną odpowiedź:

  1. Dlaczego Pan, jeden z twórców koncepcji utworzenia uzdrowiska w Gołdapi, zgadza się i popiera poprowadzenie drogi wojewódzkiej przeznaczonej dla ruchu pojazdów ciężarowych przez uzdrowisko Gołdap?
  2. Dlaczego za pieniądze, które były przeznaczone wcześniej na modernizację drogi, nie wykonano remontu np. odcinka Dubeninki – Żytkiejmy lub Dubeninki – granica miasta Gołdap? Już we wrześniu 2018 roku (w wyniku interwencji mieszkańców Gołdapi u marszałka Kuchcińskiego) podzielono inwestycję na 3 odcinki (I – miasto Gołdap, II – Gołdap – Dubeninki, III – Dubeninki – wschodnia granica województwa) i można było realizować remont etapami. Dlaczego tego nie zrobiliście mimo próśb mieszkańców Gołdapi i Dubeninek?
  3. Jest Pan przedstawicielem władzy samorządowej województwa. Wnioski o wydanie zezwolenia na budowę zostały złożone do wojewody jesienią 2019 roku z podziałem na 3 odcinki umożliwiające realizację remontu etapami. Dlaczego pozwolił Pan na to, że pieniądze przeznaczone dla naszego powiatu, zostały przesunięte na inną inwestycję?
  4. Czy wie Pan, że Ministerstwo Zdrowie w piśmie z dnia 14 stycznia 2022 r. skierowanym do Burmistrza Gołdapi wyraziło na temat planowanego przebiegu DW 651 przez miasto następującą opinię: „… gmina uzdrowiskowa zobowiązana jest do zachowania wymagań środowiska, które stanowią jeden z warunków posiadania statusu uzdrowiska. Bez wątpienia realizacja opisanej powyżej inwestycji drogowej może w sposób znaczący wpłynąć na zachowanie norm środowiskowych w Uzdrowisku.”
  5. Dlaczego Pan, jak sam o sobie pisze „radny województwa warmińsko-mazurskiego z okręgu wyborczego obejmującego powiat gołdapski”, od 4 lat, pomimo licznych zaproszeń, unika spotkania z grupą protestujących mieszkańców?

Oczekuję odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Z poważaniem

Zbigniew Mieruński


Aktualności

Powiązane artykuły