Czytam cicho ze zrozumieniem

Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia ucznia w szkole i stanowi podstawę do pracy samokształceniowej prowadzonej przez całe życie.

 

 

 

W klasach początkowych, podstawowym założeniem programowym jest oprócz nauki pisania, nauka czytania i w tym czytania ze zrozumieniem. Istotą czytania jest zrozumienie treści, które polega na analizie znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń i zdań. Zrozumienie czytanego tekstu pisanego, czyli uchwycenie jego sensu, jest procesem złożonym, na który składają się elementy: spostrzeżeniowe, pamięciowe, myślowo-rozumowe, wyobrażeniowe i emocjonalne.

W dniu 10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbył się konkurs pt. „Czytam cicho ze zrozumieniem”. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z klas I-III. Głównym celem konkursu było doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystania wiedzy w praktyce oraz korzystania z podanych informacji. Do konkursu zgłosiło się 33 uczniów, którzy po otrzymaniu kart pracy do cichego czytania ze zrozumieniem, zapisywali odpowiedzi na postawione pytania w czasie 40 minut. Mistrzem czytania ze zrozumieniem został uczeń, który w swojej kategorii wiekowej uzyskał najwięcej punktów.

Wyniki konkursu:

„MISTRZAMI CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM 2022” zostali:

Anna Ćwikowska-klasa I b,

Nikodem Rejkowicz- klasa II b,

Wojciech Oleksy- klasa III b.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pozytywną uwagę oraz ocenę celującą z edukacji polonistycznej.

Zwycięzcy konkursu w danej kategorii wiekowej otrzymają nagrodę w postaci statuetki ,,Mistrz czytania ze zrozumieniem 2022”. Nagrody wręczy Pani Dyrektor na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Organizator konkursu – B. Hornostaj

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły