31. rocznica powołania Straży Granicznej

26 maja na terenie komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyły się uroczystości z okazji 31. rocznicy powołania Straży Granicznej. W przeddzień uroczystości odprawiona została Msza Święta w kaplicy p.w. św. Mateusza w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

 

 

Podczas uroczystego apelu w asyście Kompanii oraz Orkiestry Reprezentacyjnej SG i pocztów sztandarowych, odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową.

Zastępca W-MOSG płk SG Zbigniew Klimczyk w imieniu komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Roberta Inglot, którego reprezentował oraz komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk. SG Adama Pacuka, przywitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników SG.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili pan Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski oraz przedstawiciele instytucji, organów i służb współdziałających, a także dowódcy i komendanci jednostek wojskowych oraz żandarmerii.

Zastępca komendanta W-MOSG płk SG Zbigniew Klimczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że rok 2022, jest rokiem szczególnym. Ostatnie wydarzenia pokazały, jak ważne miejsce zajmuje Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa. -Kieruję do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG i CSSG podziękowania za codzienną odpowiedzialną służbę. (…) Spełniacie patriotyczny obowiązek obrony ojczyzny, zabezpieczając jej granice.

Głos zabrał również pan Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski, który wyraził uznanie  funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej, życząc jednocześnie wielu sukcesów i satysfakcji z misji pełnionej wobec Polski i społeczeństwa.
Miłym akcentem dla obu kętrzyńskich jednostek SG było wyróżnienie „Medalem za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”. Odznaczenia wręczył prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych pan Waldemar Bocheński.
Podczas Święta Straży Granicznej nie mogło zabraknąć wyróżnień oraz awansów.

Złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Straży Granicznej otrzymali funkcjonariusze i pracownicy W-MOSG i CCSG. Złotym medalem uhonorowano Dowódcę 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztofa Radomskiego oraz Zastępcę Komendanta W-MOSG płk SG Iwonę Łatunowicz. Natomiast Brązowy Medal otrzymał komendant powiatowy PSP Braniewo bryg. Ireneusz Ścibiorek. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał odznakę okolicznościową Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej wyróżniającym się w popularyzowaniu tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej łącznie trzydziestu pracownikom i funkcjonariuszom z obu jednostek organizacyjnych SG. Komendant Główny SG nadał siedemnastu funkcjonariuszom CSSG i W-MOSG Odznakę Straży Granicznej. Komendant Oddziału wyróżnił emblematem pamiątkowym W-MOSG przedstawicieli instytucji współdziałających ze Strażą Graniczną oraz pracowników i funkcjonariuszy SG. Z okazji święta Straży Granicznej 17 funkcjonariuszy z W-MOSG i CSSG mianowano na I stopień oficerki. 72 otrzymało awans na wyższy stopień w korpusie chorążych, natomiast 76 awansowano w korpusie podoficerskim.

Goście obejrzeli występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz defiladę kompanii honorowej W-MOSG i CSSG. W trakcie tegorocznych obchodów święta Straży Granicznej, została zaprezentowana pieśń reprezentacyjna Straży Granicznej pt. „Na straży granic” autorstwa kpr. SG Piotra Saczka z Morskiego Oddziału SG. Utwór nawiązuje do tradycji formacji granicznych II RP, której wartości kultywowane są do dziś.

31. rocznicę powołania SG uczczono również na placówkach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły