W Sakiai o 450-leciu Gołdapi

W Centrum Kultury w Sakiai (Litwa) otwarto wystawę prac, powstałych w trakcie II Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Północne światło Mazur  – Gołdap 2020”, którego tematem przewodnim była rocznica 450-lecia Gołdapi. Organizatorem pleneru i współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

 

 

Plener odbył się na przełomie listopada i grudnia 2020 roku i ze względu na ograniczenia pandemiczne był dość specyficzny, gdyż odbywał się w trybie on-line i w większości był realizowany przez artystów w miejscach ich zamieszkania. Artyści z Litwy i Polski biorący udziału w plenerze otrzymali pakiet informacji oraz zdjęcia przedstawiające  gminę Gołdap dawniej i dziś. Artyści inspirowali się współczesnymi pejzażami miasta i gminy Gołdap, zdjęciami historycznymi, zdjęciami lotniczymi i starymi mapami. Powstały ciekawe i różnorodne prace odzwierciedlające indywidualne podejście każdego artysty do przewodniego tematu pleneru.  Stworzone prace reprezentują różne style i techniki artystyczne.

W plenerze udział wzięli: Iwona Bolińska-Walendzik, Vytautas Kaunas, Zbigniew Mieruński, Odeta Pamerneckaitė, Gintaras Pankevičius, Ewa Pohlke, Lolita Rūgytė, Raimondas Śimkevičius, Wiesław Wachowski, Audronė Vorevičienė, Algimantas Vorevičius, Gintautas Vaicys, Vidas Venslovaitis, Andrzej Zujewicz.

W trakcie otwarcia Edgaras Pilypaitis – burmistrz Sakiai i Zbigniew Mieruński – kurator pleneru w swoich wystąpieniach przypomnieli wieloletnią i wielopłaszczyznową historię współpracy pomiędzy Gołdapią i Sakiai. Organizatorka pleneru – Wioletta Anuszkiewicz – podczas otwarcia podkreśliła bogactwo i różnorodność wizji artystycznych przedstawiających Gołdap. Artyści i organizatorzy okazali solidarność z narodem ukraińskim i oddali hołd ofiarom bestialskiej agresji rosyjskiej w Ukrainie.

Plener zorganizowało Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, dofinansowany w 2020 roku przez Gminę Gołdap.

-DM-

Powiązane artykuły