Światowy Dzień walki z AIDS

Z okazji Światowego Dnia walki z AIDS przypadającego na dzień 1grudnia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi został przeprowadzony konkurs wiedzy na temat Problematyka HIV i AIDS we współczesnym świecie.

 

 

Przeprowadzono go wśród uczniów kl.8a i kl.8b ogółem udział wzięło 33 uczniow  Największą ilość pkt.na 32 możliwe uzyskały Hanna Aneszko i Wiktoria Pieńkowska po 20 pkt. kl 8b, Mejcz Paulina 19 pkt. kl. 8b Kudosz Małgorzata 18 pkt. kl 8a.

Osoby te zostaną nagrodzone przez dyrekcję szkoły. Wśród uczniów konkursu rozdysponowano broszurki o tematyce AIDS i HIV  Ze względu na duży wskaźnik nowo wykrytych zakażeń w naszym województwie jest konieczność poszerzania wiedzy wśród uczniów na temat AIDS i HIV  Dziękuję za udział w konkursie

 

Pielęgniarka szkolna

B. Bogatkiewicz


Aktualności

Powiązane artykuły