Badanie potrzeb szkoleniowych – ankiety

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi zaprasza osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawców do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest określenie potrzeb szkoleniowych w powiecie gołdapskim oraz opracowanie planu szkoleń na 2022 r. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

 

Ankieta kierowana do osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

https://ankiety.praca.gov.pl/index.php/564515/lang-pl

 

Ankieta kierowana do pracodawców:

https://ankiety.praca.gov.pl/index.php/452766/lang-pl

 

Do wypełnienia ankiety zapraszamy również osoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą w wieku 45+, które zainteresowane są rozwojem zawodowym i uzyskaniem wsparcia w dofinansowaniu kosztów szkoleń, studiów podyplomowych i egzaminów. Uzyskanie pomocy możliwe jest po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy.

Ankieta kierowana do osób w wieku 45+:

https://ankiety.praca.gov.pl/index.php/223952/lang-pl

Badanie będzie przeprowadzone w terminie do 21.12.2021 r. Szczegółowych informacji udziela Specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 87 615 03 95 (wew. 324).


Aktualności

Powiązane artykuły