Trzeci dzień Tygodnia Edukacji  Globalnej  w Szkole Podstawowej w Pogorzeli

Trzeci dzień Tygodnia Edukacji  Globalnej  w Szkole Podstawowej w Pogorzeli klasy 1 – 3 rozpoczęły od przypomnienia  poznanych już  wiadomości. W ramach pracy domowej dzieci miały zebrać jak najwięcej informacji dotyczących zagrożeń związanych z  orangutanem,pingwinem i foką.

 

 

Poranna „burza mózgów” była dowodem doskonale wykonanej pracy w domu. Później przygotowanoplakat ,,Ratujmy zagrożone zwierzęta.” Podczas  zajęć dzieci poszerzyły wiedzę na temat dbania o środowisko: przypomniały sobie zasady segregacji śmieci, metody oszczędzania wody oraz doskonaliły umiejętność dokonywania mądrych wyborów podczas zakupów. Na zakończenie obejrzały  krótką animację  o uciekającym orangutanie  z lasów deszczowych ,,Rang -tu”.

Przedszkolaki cały dzień poświęciły recyklingowi. Wykonywały ekologiczną biżuterię z wszystkich nadających się materiałów.

Starsi uczniowie zajmowali się zagadnieniem Fair Trade. W ramach przygotowań do tego dnia klasa 7 z wychowawczynią nawiązała współpracę z fundacją Koalicja Sprawiedliwego Handlu Fairtrade Polska, dzięki czemu udało się pozyskać plakaty, broszurki oraz produkty z logo Fairtrade. Prawdziwym testem dostępności takich produktów okazała się przejażdżka do Gołdapi i przegląd półek sklepowych. Niestety tylko w jednym supermarkecie uczniowie znaleźli takie towary, były to czekolady i bombonierki. Oprócz rozeznania w sklepach wycieczka miała pozytywny inny wydźwięk – udało się rozpropagować ideę Fair Trade i zachęcić do nabywania produktów z tym logo. Dzisiaj uczniowie klas 4 – 8 mieli spotkanie online z przedstawicielką fundacji Koalicja Sprawiedliwego Handlu Fairtrade Polska, która w ciekawy i prosty sposób wyjaśniła zasady Fair Trade. Swoją wiedzę uczniowie mogli sprawdzić, rozwiązując quiz. Było sporo emocji i rywalizacji.

Fair Trade – zasady sprawiedliwego handlu są proste:

• szacunek i troska dla ludzi i środowiska, stawianie potrzeb ludzi przed zyskiem;
• tworzenie producentom środków i możliwości w celu poprawy ich warunków życia i pracy;
• rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami;
• płacenie przez kupujących ceny, która zapewnia producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę i akceptowalny dochód dla organizacji handlowej;
• wzrost świadomości na temat sytuacji kobiet i mężczyzn jako producentów i handlowców;
• promocja równych szans dla kobiet;
• ochrona praw kobiet, dzieci i ludności tubylczej.
Kupując produkty ze znaczkiem Fair Trade, sprawiamy, że świat jest lepszy.


Aktualności

Powiązane artykuły