SP5. „Pomarańczowa wstążka” przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci, i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży.

Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF).

Organizacja powstała w latach 90. w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci oraz organizacji pozarządowych. Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje i której prawa bardzo często są naruszane.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi SKW i SU wraz z opiekunami propagowali wśród uczniów zachowania wolne od agresji i przemocy. Zostały przeprowadzone rozmowy o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku, bezpieczeństwie i wolności.

W piątek 19 listopada społeczność naszej szkoły na znak włączenia się w kampanię miała przypiętą pomarańczową wstążkę wykonaną przez naszych wolontariuszy.

 

Izabela Sawic-Syperek

Łukasz Sawic-Syperek

Opiekunowie SKW I SU

 


Aktualności

Powiązane artykuły