„Królewna Śmieszka” – teatrzyk terapeutyczny

W czwartek, 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich, uczniowie klasy 2b przedstawili dzieciom z klas 0 teatrzyk „Królewna Śmieszka” autorstwa wychowawczyni Barbary Bester.

 

Przedstawienie miało na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa związanego z szybkim zaufaniem do osób obcych. Utrwalenie zasad, których należy przestrzegać pozostając samemu w domu, rozumienie znaczenia „obcy”.

Dodatkowo teatrzyk stworzył możliwość rozbudzania wśród uczniów kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej, uwrażliwienia na piękno słowa mówionego oraz rozwijania uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem.

Teatrzyk terapeutyczny realizowany był w ramach projektu: „Czym skorupka nasiąknie – bez alkoholu i narkotyków” finansowanego ze środków przyznanych przez Burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Barbara Bester

 


Aktualności

Powiązane artykuły