Z naszego archiwum

Kilka ciekawostek związanych z początkami gołdapskiej powojennej oświaty, głównie szkól średnich. Zebrał i opisał nieoceniony Mieczysław M. Ratasiewicz. Jest między innymi o pierwszym powojennym strajku licealistów.

 

– Pierwsza szkoła średnia powstała w Gołdapi w końcu lat czterdziestych. Było to Liceum Rolnicze. Mieściło się ono w budynku, w którym obecnie mieści się Dom Dziecka i Bursa Szkolna. Ze względu na brak zainteresowania i mały napływ młodzieży po dwóch latach szkołę tę przeniesiono do Olecka.

– Pierwszy internat Liceum Ogólnokształcącego mieścił się na piętrze ocalałego, przedwojennego budynku przy ulicy Armii Krajowej (wtedy Armii Czerwonej). Następnie przeniesiono go na ulicę Paderewskiego (wtedy Pionierską) do starego poniemieckiego budynku istniejącego do dziś obok przychodni zdrowia. Ostatecznie, zarówno szkołę jak i internat, ulokowano w budynku (również przedwojennym) przy ulicy Wojska Polskiego, w którym do dzisiaj mieści się Bursa Szkolna i Dom Dziecka.

– Liceum Ogólnokształcące powstało w Gołdapi w roku 1953. Mieściło się ono na drugim piętrze „Czerwonej Szkoły” – jak wówczas nazywano obecną Szkołę Podstawową nr 1. W całej szkole uczyło się wtedy około sześćdziesięciu uczniów. Cały budynek otaczały ruiny i gruzowiska. Ślady niedawnych wielomiesięcznych walk były widoczne na korytarzach i we wszystkich klasach: podziurawione pociskami ściany, posiekane odłamkami podłogi, drzwi i parapety okienne. Wzrost liczebności dzieci w szkole podstawowej, w połowie lat pięćdziesiątych, zmusił władze do przeniesienia Liceum do budynku przy ul. Wojska Polskiego, w którym dzisiaj mieści się Dom Dziecka.


– Pierwszy zorganizowany w Gołdapi strajk miał miejsce wiosną 1956 roku. W Liceum Ogólnokształcącym, mieszczącym się wówczas na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 – zwanej wtedy „Czerwoną Szkołą”, z powodu niedogrzania budynku, zastrajkowała cała młodzież. Nastąpiła blokada nauczycieli w pokoju nauczycielskim. Udało się ją przełamać jedynie znanemu z bezkompromisowości św. pamięci profesorowi Rydzewskiemu, który bohatersko pokonując opór strajkujących zdołał dotrzeć na lekcję matematyki do maturalnej klasy jedenastej. Po krótkim czasie został jednak zmuszony do odwrotu. Niezmiernie sprawnym i pomysłowym organizatorem strajku był nieżyjący już obecnie – wtedy uczeń ósmej klasy – Stanisław Konkol.

– Szkoła Podstawowa nr 2 powstała w roku 1954 i mieściła się początkowo na drugim i połowie pierwszego piętra obecnej SP nr 1. Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 był Tadeusz Młyńczak.

– Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 był Pietrzykowski. On też był założycielem Liceum Rolniczego, a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi.

– Po Władysławie Pietrzykowskim dyrektorami Liceum Ogólnokształcącego byli kolejno: Stanisław Roman, Edward Piołunowicz, Stanisław Feducik, Edward Nietupski, Czesław Burel, Ryszard Wiszniewski, Zdzisław Jańczuk i Grzegorz Klimaszewski.

Powiązane artykuły