Udział funkcjonariuszy KAS w patrolach

Funkcjonariusze olsztyńskiej KAS prowadzą działania mające ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wspólnie z Policją sprawdzają stosowanie zasad zasłania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniego dystansu.

 

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa w okresie od 20 marca do 9 kwietnia br., związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się Covid-19, służby prowadzą patrole, podczas których sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do obowiązujących obostrzeń i egzekwują ich nieprzestrzeganie.

Również funkcjonariusze olsztyńskiej KAS z Gołdapi i Elbląga biorą udział w takich patrolach. Wspólnie z Policją sprawdzają czy obywatele stosują się do obowiązku zasłania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniego dystansu. Wzmożone działania służb mają ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w przestrzeni publicznej.

Przed rozpoczęciem patroli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeszli szkolenie zorganizowane przez Policję, które dotyczyło zasad bezpieczeństwa podczas kontroli pojazdów.


Aktualności

Powiązane artykuły