Ślubuję być dobrym Polakiem

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi 23 lutego odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzieci z kl. I A i I B przedstawiły krótki program artystyczny, czym udowodniły swoją gotowość do ślubowania.

 

Kolejne 38 dzieci zostało przyjętych w poczet uczniów SP nr 5 w Gołdapi. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią w uroczystości uczestniczyły tylko panie dyrektor Bożena Kalinowska, zastępca dyrektora Jadwiga Kowalewska oraz wychowawczynie klas: Barbara Bester i Martyna Fiszer.

Uczniowie otrzymali podarunki od pana burmistrza Tomasza Rafała Luto oraz pani kierownik Wydziału Oświaty Ewy Bogdanowicz-Kordjak z najlepszymi życzeniami w dalszej nauce.

Wychowawczynie klas pierwszych: Martyna Fiszer i Barbara Bester


Aktualności

Powiązane artykuły