Dzień Języków Obcych w SP 5

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi po raz kolejny obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Obchodami tego szczególnego dnia chcieliśmy pokazać, jak wiele zawdzięczamy nauce języków obcych.

Dzięki znajomości języków możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz bliżej poznać ich tradycje i kulturę. Z tej okazji wykonaliśmy plakaty zachęcające do nauki języków, przedstawiające różne ciekawostki językowe, a także korzyści płynące z ich nauki. Uświadomiliśmy także naszym uczniom, że nauka języków obcych nie musi być tylko obowiązkiem, ale może stanowić dobrą zabawę. Słuchaliśmy wspólnie piosenek w innych językach, rozwiązywaliśmy quizy oraz graliśmy w gry w różnych językach.

Szkolne korytarze ozdobiliśmy plakatami, aby przez kolejne dni przypominać całej społeczności szkolnej, że znajomość języków jest niezbędna w codziennym życiu.

Nauczyciele języków obcych


Aktualności

Powiązane artykuły