Apel do przewodniczącego Rady Miejskiej Gołdapi

Niżej apel skierowany przez Andrzeja Tobolskiego przewodniczącego Rady Miejskiej Gołdapi.

 

Radny-elekt Andrzej Tobolski

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w

Gołdapi Wojciech Hołdyński

Prośba,

Zwracam się z prośbą o zwołanie w najszybszym możliwym terminie sesji Rady Miejskiej w Gołdapi w celu złożenia ślubowania przeze mnie oraz możliwości złożenia kilku wniosków dotyczących sytuacji Szpitala Powiatowego i pomocy mieszkańcom Gminy Gołdap w kwestii nowych zasad i kosztów segregacji odpadów, które wchodzą w życie w dniu 01 09 2020 r.

Uzasadnienie

Z uzyskanych informacji w biurze Rady Miejskiej w Gołdapi wynika, że najbliższa sesja zaplanowana jest na dzień 29 września br. To w mojej ocenie zbyt długi czas oczekiwania dla mieszkańców na podjęcie konkretnych działań dla ich dobra i w ich interesie. Mieszkańcy oczekują natychmiastowych i skutecznych decyzji, tym bardziej, że zbliża się jesienny szczyt zachorowań na grypę co w związku z pandemią stwarza dodatkowe zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Poza tym należy przeznaczyć nie wykorzystane pieniądze, które wcześniej zostały zaplanowane na 450-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu na pomoc mieszkańcom naszej gminy.

W powyższych sprawach chcę jako radny złożyć stosowne wnioski.

Andrzej Tobolski

Ogłoszenie płatne


Aktualności

Powiązane artykuły