Szanowna Redakcjo

W imieniu Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych (WM) przy ul. Górna 1
i Partyzantów 26 w Gołdapi chcemy przedstawić problem nurtujący właścicieli ww. WM, dotyczący planów remontowo-budowlanych Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi z siedzibą przy ul. Matejki 4.

W dniu 2 kwietnia pracownik firmy „ADMINISTRATOR: Spółka z o. o. w Giżycku, jako Zarządca z siedzibą Biura Obsługi Klienta w Gołdapi (ul. Partyzantów 23C), otrzymał telefonicznie informację od Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi Pana Józefa W. o tym, że z końcem kwietnia br. ograniczy, a wręcz zablokuje, Wspólnotom Mieszkaniowym Górna 1 i Partyzantów 26. Droga prowadzi w rejon:

 • budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 1;
 • budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 26;
 • budynku Spółdzielczym Osiedle Młodych 1.

Według oznakowania jest to „DROGA POŻAROWA”. Jak widać na załączanej mapce, widoczne jest, że jest ona również drogą prowadzącą do:

 • budynku TRAFO Zakładu Energetycznego, który sąsiaduje ze Wspólnotą Mieszkaniową Górna 1;
 • Wiaty śmietnikowej WM Górna 1;
 • Pojemników na odpady komunalne WM Partyzantów 26.

Postawienie wysokich krawężników oddzielających granice pomiędzy działką nr 2000, a granicami Wspólnot Mieszkaniowych spowoduje nie tylko Właścicieli WM, ale również innych pojazdów, z takich instytucji jak:

 • pojazdy Państwowej Straży Pożarnej;
 • karetki pogotowia Falck Medycyna Sp z o.o.;
 • pojazdy Zakładu Energetycznego;
 • pojazdy Policji;
 • itp.

Gdzie tu logika? Próba podjęcia dialogu i uzyskania odpowiedzi na pytania stawiane przez Administratora spełzły na niczym. Pan Prezes poinformował jedynie, że droga leżąca na działce nr 2000 jest własnością Spółdzielni i On, jako Prezes, może z nią zrobić co chce.

Pan Prezes proponuje nam wybudowanie nowej drogi pomiędzy budynkami Wspólnot, z których jeden, z racji swojego wieku, jest spięty klamrami i nie wiadomo jak wytrzyma sąsiedztwo drugiej drogi. Jej umiejscowienie przedstawione w załączonej mapce.

Poprosiliśmy o udzielenie odpowiedzi na poniższe kwestie w trybie pilnym Starostę, Burmistrza, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendanta PSP w Gołdapi. Pytania przedstawiamy w załączniku (pismo do Instytucji)

Zanim wybudowano Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej, Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Partyzantów 26 już stał. Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Górnej 1 wybudowany został w roku 1985. Nasze sąsiedztwo trwa już wiele lat.

Z wyremontowanego chodnika Wspólnoty Górna 1, korzystają mieszkańcy całej Gołdapi (również mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej) – żołnierze odbywający zawodową służbę wojskową i pracownicy resortu obrony narodowej pracujący w Jednostce Wojskowej, pracownicy i użytkownicy basenu oraz hali sportowej, uczniowie Szkół podstawowych nr 3  i nr 5. Nigdy nie przyszło nam do głowy, aby zamknąć chodnik dla ogólnego użytku.

Z naszego placu zabaw, zbudowanego w 2018 roku, korzystają dzieci zamieszkałe w okolicznych blokach, w tym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nie wdając się w ilościowe i bardziej szczegółowe rozważania, jako członkowie Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Górna 1 i Partyzantów 26 zadajemy sobie i Panu Prezesowi pytania:

 1. Co chce osiągnąć Pan Prezes?
 2. Jak reprezentuje rolę „RADNEGO” Okręgu Wyborczego, do którego należą nasze Wspólnoty Mieszkaniowe?
 3. Dlaczego nie powiadomił Wspólnot z odpowiednim wyprzedzeniem o Swoich planach inwestycyjnych, a wskazuje miejsce nowej drogi? Przecież uzyskanie zgód wymaga czasu, a do końca kwietnia niecały miesiąc. Gdzie zatem jest ta wielka moralność i uczciwość Pana Prezesa, z którą tak się afiszuje, szczególnie przed wyborami?
 4. Dlaczego wykorzystał właśnie moment pandemii koronawirusa, kiedy nie można się gromadzić, przeprowadzać zebrań z Właścicielami, przedyskutować problemów z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz Miasta i Gminy Gołdap, którzy zapewne pomogliby rozwiązać zaistniały problem?

Z poważaniem

Członkowie Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych Przy ul. Górna 1 i Partyzantów 26.


Aktualności

Powiązane artykuły