Odpowiedź prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej na list członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górnej i Partyzantów

 Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 3 kwietnia 2020 r. i zamieszczony artykuł na stronie goldap.org.pl Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi informuje:

Plan budowy drogi wewnętrznej oraz przebudowy parkingu przy budynku Os. Młodych 1 realizowany jest na wnioski mieszkańców i został zatwierdzony Uchwałą Nr 36/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi do realizacji na 2020r. Działka Nr 2000 wpisana do KW Nr OL1C/00033169/3 jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi od prawie 50 lat i w związku z tym mieszkańcy ponoszą z tego tytułu koszty przez cały okres, w postaci podatków i utrzymania tej nieruchomości, a te są znaczące.

W planie Spółdzielni nie ma kierunku zamknięcia drogi przeciwpożarowej, a przeciwnie – szersze otwarcie dla wszystkich pojazdów ratujących życie i zdrowie mieszkańców spółdzielni i Państwa budynku (ale tylko dla tych pojazdów do bud. Górna 1). Państwa budynek ma wyznaczony wjazd od ul. Partyzantów (droga wjazdowa) – działka Nr 1466/1 KW Nr OL1C/00001187/2 oraz wjazd wykonany na mój wniosek jako Radnego Rady Miejskiej w okresie modernizacji ul. Górnej przed przejściem od strony ul. Partyzantów. Z przykrością stwierdzam, że przez okres kilku lat Państwo nie wykonaliście żadnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa wjazdu pojazdów ratunkowych, a można to było zrobić tanim kosztem, np. wykonanie drogi czy parkingów szutrowych (żwirowych) wykorzystując wjazdy od ul. Partyzantów i ul. Górnej, a to jest obowiązek ustawowy. Natomiast wykonano blokadę przez ustawienie słupków.

Dlatego jako Prezes i Radny Rady Miejskiej bardzo proszę o podjęcie takich działań. Deklaruję pomoc i doradztwo. Należy również przenieść altankę śmietnikową, najlepiej przy wjeździe od ul. Partyzantów do Państwa budynku. Spółdzielnia Mieszkaniowa również przenosi altankę śmietnikową, która będzie ustawiona teraz przy samej ul. Partyzantów. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa, np. aby pojazdy wywożące odpady komunalne nie blokowały pojazdów ratownictwa. W związku z powyższym nasze działania i decyzje podyktowane są poprawą bezpieczeństwa przede wszystkim dla naszych mieszkańców, ponieważ to oni łożą fundusze na ten projekt, które są bardzo duże.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej nie szuka zwady, ale chce zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego też decyzja o zamknięciu przejazdu dla pojazdów wszelkich innych niż ratunkowe oraz właścicieli tej nieruchomości, czyli spółdzielców. Raz jeszcze zwracam się do Państwa o poszanowanie cudzej własności, wynika to z Konstytucji RP oraz innych aktów prawnych. Nadmieniam, że jestem osobą, która stara się działać na rzecz dobra wszystkich mieszkańców. Stałem w obronie J.W. 4808 w czasie kadencji Ministra Obrony Śp. Aleksandra Szczygło oraz innych działań jak Radny Rady Miejskiej. W ubiegłym roku byłem inicjatorem m.in. uchwały Rady Miejskiej w sprawie objęcia wszystkich weteranów pomocą a także wielu innych działań. Natomiast w tym przypadku proszę nie szukać haków prawnych ponieważ te decyzje prowadzą do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Zapraszam do współpracy ponieważ przez kilkanaście lat jak jestem prezesem nikt z Państwa strony nie wystąpił z inicjatywą rozwiązania problemu korzystania z własności sąsiada. To Państwo popełniacie błędy- zamiast wykorzystać swoje grunty, których macie wystarczająco dużo, aby zapewnić czyli budować drogi pożarowe i parkingi szukacie winy w innej osobie poprzez swoją nieudolność i podejmowanie decyzji, które prowadzą do pogorszenia bezpieczeństwa Państwa nieruchomości budynkowej. Każda decyzja musi być przemyślana i zgodna z prawem oraz przynosząca poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Nadmieniam, że służebność przejazdu jest odpłatna, ale my nie chcemy tą drogą iść. Proszę o rozsądek szczególnie w tym czasie. Proszę również o niewykorzystywanie tego do politycznych rozgrywek.

Prace, które podjęliście, takie jak:

1. Budowa altanki bez możliwości dojazdu do altanki.

2. Budowa chodnika bez drogi pożarowej.

3. Wykonanie blokad z rur przed wejściem do klatek schodowych.

4. Montaż słupków na wykonanym wjeździe na Państwa nieruchomość od strony ul. Górnej.

Wykonane powyższe prace prowadzą do pogorszenia bezpieczeństwa mieszkańców, za które to jako zarząd ponosicie odpowiedzialność.

Z poważaniem

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi

Józef Wawrzyn

List z nagłówkami w załączniku:

Górna 1


Aktualności

Powiązane artykuły