Historia. Jak z tą naszą strażą pożarną było

Powojenna historia gołdapskiej straży pożarnej rozpoczyna się od tworzenia przy posterunkach MO Osadniczych Ochotniczych Straży Przeciwpożarowych. Dodatkowo w pierwszych latach powojennych w gminach funkcjonowały patrole lotne.

Pierwsza siedziba gołdapskiej Ochotniczej Straży pożarnej mieściła się przy placu Zwycięstwa. Tworzenie OSP rozpoczęto w 1946 roku i pierwszym komendantem zostaje Jan Ogrodowski.

W 1952 w tej samej siedzibie utworzona zostaje Powiatową Komenda Straży Pożarnych. Komendantem (legendarnym) KPSP zostaje Konstanty Kozłowski, który tę funkcję pełni 23 lata (do 1975 roku).

Od lewej: kpr. poż. Stanisław Mentel – kierowca oraz Komendant Powiatowy kpt. Konstanty Kozłowski na tle samochodu Star A26

Zbiórka strażaków z jednostki OSP w Dubeninkach. Naczelnik OSP Dubeninki dr Bolesław Koronkiewicz (trzeci od prawej)

W 1972 roku gołdapscy strażacy przenoszą się do nowej siedziby przy ul. Kolejowej, do nieruchomości po dawnym OTL (Ośrodku Transportu Leśnego).

Dzień Strażaka 1977

Dzień Strażaka 1985

Dzień Strażaka 1986. Kadra kierownicza Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Gołdapi. Od lewej: mł. chor. poż. Mirosław Rawinis, mł. chor. poż. Piotr Mościński, kpt. poż. inż. Edward Reglewski, mł. chor. poż. Krzysztof Giedrojć chor. poż. Ignacy Senda.

Dzień Strażaka 1987

Po wejściu w życie w 1992 roku ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej powstaje w Gołdapi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej podlegająca Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

Warto podkreślić, iż funkcjonariusze dostają dodatkowe obowiązki związane z ratownictwem drogowym.

Dzień Strażaka 1993

Wraz z powstaniem w 2002 roku powiatu gołdapskiego utworzona zostaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, której nowoczesna siedziba znajduje się obecnie przy ul. Wojska Polskiego 19.

Źródło: M. Rawinis, Dzieje pożarnictwa na ziemiach powiatu gołdapskiego, Gołdap 2005.


Aktualności

Powiązane artykuły