Policjanci podsumowali pracę za 2019 rok

Dzisiaj w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi odbyła się odprawa roczna, na której podsumowano pracę policjantów w roku 2019 oraz omówiono priorytety na najbliższe lata.

W spotkaniu uczestniczył zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Edward Szydłowski. Gościliśmy również przedstawicieli lokalnych władz samorządowych powiatu oraz prokuratury.

Dzisiaj (7 lutego) w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi odbyła się odprawa roczna. komendant powiatowy Policji mł. insp. Dariusz Stachelek podsumował stan bezpieczeństwa w regionie oraz efekty pracy gołdapskich policjantów.

W naradzie wziął udział zastępca komendanta wojewódzkiego Policji insp. Edward Szydłowski, starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska, w imieniu burmistrza Gołdapi pani Róża Popławska oraz prokurator rejonowy Andrzej Tylenda.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy gołdapskich policjantów za 2019 rok oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym 2020 roku. Komendant szczegółowo przedstawił wyniki pracy i podziękował władzom samorządowym za wpieranie Policji.

Na zakończenie mł. insp. Dariusz Stachelek podziękował funkcjonariuszom i praconikom gołdapskiej jednostki za zaangażowanie i trud włożony w codzienną służbę. Podziękowania za pracę i efekty na ręce funkcjonariuszy przekazali również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych powiatu oraz prokuratury.

Red. KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły